Kvalita distanční výuky závisí na vybavení školy a IT schopnostech učitelů

Novela školského zákona platná od 1. září ukládá povinnou distanční výuku všem školám. Rozdíly ve formách dálkového vzdělávání a celkových možnostech škol však zůstávají obrovské.

Během koronakrize se musely školy, stejně jako firmy, rychle přizpůsobit a kompletně přejít do on-line režimu. I pro zkušené kantory šlo o úplně novou situaci. „Ačkoli jsou na naší škole moderní technologie běžnou součástí výuky, v takové míře a pro trvalou on-line komunikaci se studenty jsme je dosud nikdy nepoužívali. Situace si žádala rychlé změny a my měli k dispozici potřebnou technologii, software i zkušené kolegy, kteří proškolili ostatní učitele v programu MS Teams – ten se nám při on-line vyučování osvědčil. Týden po uzavření škol jsme tak byli schopni spustit adekvátní on-line výuku se speciálním rozvrhem a konzultacemi,“ uvedl Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) na pražském Proseku.

Ne všechny školy si však on-line distanční výuku mohly dovolit. Učitelům chyběly technologie i znalosti programů. Proto vláda slíbila společně se zavedením povinné distanční výuky uvolnit 1,3 miliardy korun na dovybavení škol. Neméně důležité jsou ale i schopnosti samotných kantorů využívat nový software vhodný pro on-line výuku. „Videohovory jsme před koronakrizí používali maximálně mezi učiteli, ale nikdy ne ve velkém ke komunikaci se žáky. Například k on-line výuce matematiky, která by zahrnovala i řešení početních příkladů, jsem byl skeptický. S kolegy jsme ale nalezli cesty, které to umožňují. Koronakrize nám nakonec dala výborný výukový nástroj i do budoucna – on-line přednášky můžeme ukládat, streamovat a studenti se k nim mohou kdykoli vracet, připustil Martin Vodička.

Většina uzavřených škol posílala žákům instrukce k samostudiu e-mailem, ovšem jakákoli forma výuky se vytratila. Denní režim školáků i rodičů se s přerušením školní docházky zcela rozpadl. Zařízení, která zvládla překlopit klasické vyučování do virtuálních „tříd“ v reálném čase, bylo minimum. „Pro všechny to bylo náročné – některé dny čítal speciální rozvrh i pět hodin on-line výuky, kdy studenti poslouchali výklad do sluchátek a pak teprve vypracovávali zadané úkoly a cvičení. Na druhou stranu se takový program nejvíc blížil standardní výuce, byl v tom řád a od studentů i rodičů máme velmi kladné reakce. Kontakt učitel-žák stále trval, udrželi jsme styl dopoledního vyučování a studenti nebyli odkázaní jen k samostudiu na základě úkolů v e-mailu. Stále měli přímý výklad a učitele k dispozici jako ve třídě,“ poukázal Martin Vodička.

Současní školáci s moderními technologiemi vyrostli a mají k nim ještě blíž než jejich rodiče či prarodiče. Podle analýzy Českého statistického úřadu otevře internetový prohlížeč i několikrát denně přes 92 procent studentů starších 16 let, zatímco v celkové populaci je to jen 44 procent. Spíš než pro studenty byl přechod na on-line výuku náročný pro učitele.

Koronakrize ukázala, jak důležité je umět ovládat moderní technologie, a zesílila také prestiž studia IT oborů. Společnost obecně si uvědomila sílu komunikace a služeb on-line. Ti, kteří už s technologiemi pracovat uměli, neměli žádný problém, ale tisíce lidí se muselo rychle naučit používat internet, online videohovory a organizovat práci či tým lidí přes internet. Učitelé nebyli výjimkou, museli se rychle přizpůsobit a měnit roky zažité zvyklosti, navíc pod neuvěřitelným tlakem veřejnosti,“ popsala Lucie Mairychová, realizátorka projektu Samsung Tvoje šance #futureskills, který cíleným programem připravuje mladé lidi na „práci budoucnosti“.

Schopnost přizpůsobit se a ovládat nové technologie jsou v projektu zásadním tématem. Tyto „dovednosti budoucnosti“ se víc než kdy dřív na jaře 2020 staly základním hybatelem úspěchu pro podnikatele, firmy i školská zařízení. „Naší výhodou jistě bylo, že naši studenti mají k technologiím blízko a jsou zvyklí je používat – každý má například svůj školní účet, který už dřív běžně sloužil k odevzdávání úkolů a výměně studijních materiálů s vyučujícími. Všechen software dáváme svým studentům běžně zdarma a s uzavřením školy jsme těm, kteří doma neměli dostatečně výkonný počítač nebo na něm měli závadu, zapůjčili vlastní techniku. Pro všechny to byla obrovská zkušenost, pokud by se situace nyní opakovala, jsme připraveni plynule přejít na distanční výuku on-line bez výrazných režimových opatření,“ potvrdil ředitel Martin Vodička.

You may also like...