Litoměřická muzejní noc se koná 20. a 21. května 2022

V páteční podvečer 20. května se centrum města Litoměřice a jeho okolí promění v pestrý festival výstav, vernisáží, hudebních a divadelních představení, které pro návštěvníky pod hlavičkou Litoměřické muzejní noci připravilo 8 oblíbených litoměřických kulturních spolků a institucí. Pro ty, „co to zaspali“, především pro děti a jejich rodiče, je připraven také speciální program sobotní.

Bohatý kulturní program, určený pro návštěvníky všech věkových kategorií, proběhne v pátek od 17 do 22 hodin, v sobotu pak od 10 do 12 hodin. Připraveny jsou oblíbené komentované prohlídky, které návštěvníky provedou Dílnou ručního papíru, Galerií marionet či Muzeem Křišťálový dotek. K „tahákům“ pátečního programu bude jistě patřit komentovaná prohlídka znovu zpřístupněné vyhlídkové věže Kalich s novou expozicí či vernisáž a komentované prohlídky mimořádné, časově limitované výstavy „Bizarní výstava – Černí Petři ze sbírek galerie“.

Severočeská galerie výtvarného umění na ní představí „jen jednou a snad již nikdy více“ falza a jiné Černé Petry ze svých sbírek. Tvůrčí vyžití přinesou malým i velkým zájemcům výtvarné dílny, které na ně čekají v Dílně ručního papíru, v Knihovně Karla Hynka Máchy a v sobotu i v Severočeské galerii výtvarného umění. Divadelní a koncertní vystoupení se odehrají v Knihovně Karla Hynka Máchy, na parkánech galerie a v sobotu i v Tržnici Felixe Holzmanna. Jedinečným zážitkem bude také prohlídka Památníku Karla Hynka Máchy Oblastního muzea v Litoměřicích, která připomene život a dílo tohoto jedinečného básníka a přinese také řadu zajímavostí o jeho cestách, „jejichž osy tvořily hrady a zříceniny, ale ještě častěji pivovary a hostince“.

V pátek i v sobotu bude na litoměřickém náměstí k dispozici Informační stan, ve které návštěvníci Litoměřické muzejní noci obdrží veškeré informace a tištěnou mapu programu. Mapa a podrobný program jsou ke stažení také na webu Severočeské galerie výtvarného umění. Rychlé propojení na webovou stránku je možné prostřednictvím QR kódu, který je vytištěn na všech propagačních materiálech. S identifikační páskou, kterou návštěvníci obdrží v Informačním stanu nebo na jednotlivých stanovištích, je vstup na všechny programy Litoměřické muzejní noci zdarma.

You may also like...