Malostranská beseda je místo s neopakovatelným geniem loci

Od pozdního středověku stojí na nároží Malostranského náměstí a Letenské ulice budova bývalé malostranské radnice, která se v 19. století stala sídlem Malostranské besedy, vlasteneckého spolku, který se stal v průběhu dalšího vývoje významným kulturním a osvětovým centrem nejen půvabné Malé Strany, ale i celé Prahy. Moderně a citlivě zrekonstruovaný prostor dnes nabízí nejen posezení v kavárně či baru nebo návštěvu divadelních představení a koncertů, ale své místo tu mají rovněž nejrůznější společenské akce jako firemní večírky, výstavy nebo workshopy. 

Budova, jejíž architektonická historie se píše už od dob, kdy v našem hlavním městě vládla gotika, se v průběhu dalších století stala malým klenotem, který byl hlavně v době doznívající renesance a nastupujícího baroka skutečnou ozdobou Prahy. Po třicetileté válce vzala zasvé raně barokní přestavba z roku 1617, která byla dílem některého z významných italských architektů žijících v Praze – odborníci uvažují buď o Janu Kampionovi de Bossi nebo o Giovannim Mario Filippim. Díky této přestavbě získala radnice tři věže v průčelí, které jí dodávaly lesk palácového vzhledu.

Během 18. a 19. století dům postupně chátral a zachránilo ji vlastně až to, že v něm našla sídlo Malostranská beseda, vlastenecký spolek, který vznikl v roce 1868. Během období úpadku přišla budova bohužel i o svou velkou ozdobu, kterými byly již zmiňované věže, neboť musely být ze statických důvodů odstraněny. V roce 1870 dokonce hrozilo, že budova Malostranské radnice zmizí celá, protože Malá Strana hledala pozemek na výstavbu nové školy. Naštěstí už to ale bylo v době, kdy se vlivní členové „Besedy“ zasloužili o její záchranu.

Věže se vrátily na své místo

Nová kapitola tohoto zajímavého místa se začala psát v roce 2006, kdy byla zahájena kompletní rekonstrukce, během níž se jí vrátil ztracený lesk a byla vybavena hygienickým a technickým zařízením odpovídajícím standardům 21. století. Přitom byly zachovány historicky cenné architektonické prvky a Malostranská budova neztratila nic ze svého genia loci v nejkrásnějším koutě Prahy. Až během rekonstrukce bylo definitivně rozhodnuto, že se jí vrátí i její někdejší ozdoba, kterou byly zbořené věže.

Začal tak skutečně náročný projekt, protože neexistovala žádná dokumentace, například v podobě nákresů, a věže byly zrekonstruovány podle několika vyobrazení z 18. století. Navíc budova v podobě, kterou získala v průběhu 19. a 20. století nebyla staticky vhodná k tomu, aby ji zatížily těžké věžní konstrukce. Naštěstí ateliér KAVA, který stojí za obnovou Malostranské besedy, našel řešení, kterým se stala ocelová konstrukce nahrazující původní dřevěnou, a díky ní se rozložila váha věží na celý objekt. Do prostřední z nich pak byl zavěšen zvon Václav, pořízený z veřejné sbírky, do níž přispěli obyvatelé a firmy z Prahy 1, kterým požehnal kardinál Miloslav Vlk.

Při renovaci vnitřních prostor čekaly na své objevení mnohé unikáty jako několik století staré dřevěné podlahy nebo krásné renesanční stropy. Tam, kde to jen trochu šlo, byly tyto architektonické prvky citlivě začleněny do celkové kompozice.

Firemní i soukromé akce na klíč

Po několikaleté rekonstrukci tak Malostranská beseda znovu slouží veřejnosti. Opět se tu konají koncerty, divadelní představení i výstavy, k návštěvě lákají vyhlášená restaurace, kavárna nebo bar. A v jejím podkroví vznikla unikátní galerie, vhodná nejen pro výstavy, ale rovněž pro firemní večírky, workshopy, školení nebo svatby. Naskýtají se z něj ojedinělé pohledy na malostranské střechy, Pražský hrad i kostel sv. Mikuláše.

Vejde se sem až 150 osob a k dispozici jim je nádherný prostor, v němž se podařilo zachovat vzácné renesanční krovy a využít jich jako zajímavého architektonického prvku oživujícího zcela moderní přestavbu.

Součástí komplexních služeb Malostranské besedy je i vyhlášený catering, takže pokud se tu rozhodnete uspořádat soukromou nebo firemní akci, nemusíte se o nic starat a veškeré služby budete mít uzpůsobeny vašim potřebám a přáním.

You may also like...