„Železniční spojení na letiště a do Kladna patří mezi prioritní dopravní stavby, které přinese výrazné zlepšení kvality cestování. Ačkoliv je investorem této stavby stát prostřednictvím Správy železnic, svou vůli pomoci realizaci této stavby deklarujeme v tomto memorandu a pokusíme se zajistit pozemky na Dlouhé Míli nejen pro stavbu železniční trati a zastávky, ale i pro parkoviště P+R o kapacitě okolo 2 000 míst a tramvajové trati Dědina – Terminál 3,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

V lokalitě Dlouhá Míle je plánována řada dopravních staveb, které bude investovat hlavní město Praha a Správa železnic, s.o. Ta bude investorem novostavby železniční trati, dopravního terminálu a plošného parkoviště P+R o kapacitě přibližně 950 míst. Hlavní město Praha bude investorem tramvajové trati Dědinská – Terminál 3 a parkovacích nástaveb o kapacitě 1 050 míst. Celková kapacita P+R v této lokalitě tak bude 2 000 míst.

Protože ale Správa železnic nemůže vykupovat pozemky pro stavby, na které ještě nebylo vydáno územní rozhodnutí, oslovila hlavní město, aby potřebné pozemky vykoupilo samo. Ty budou po vydání územního rozhodnutí na Správu železnic úplatně převedeny. Praze zůstanou pozemky pro výstavbu tramvajové trati a další okolní pozemky, které umožní dále moderovat rozvoj této lokality. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá na rok 2021, stavět by se mělo v rozmezí let 2024– 2028. Rada svým dnešním rozhodnutím pověřila odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy oslovením majitelů pozemků a zahájením procesu výkupu.

Stavbou nové trati bude zajištěno komfortní a rychlé spojení na Letiště Václava Havla. S modernizací trati na Kladno a vybudováním P+R terminálů ubude aut dojíždějících do Prahy z tohoto směru a budou eliminována negativa, která s sebou individuální automobilová doprava nese. Zkvalitnění železničního propojení Prahy s letištěm ještě více podpoří využívání městské a příměstské dopravy s možností pohybovat se po městě rychle, pohodlně a ekologicky.

Foto: spravazeleznic.cz