Městská část Praha 5 snížila počet zastupitelů

V souladu s ustanovením § 88 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů bylo navrženo a schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů Zastupitelstva MČ Praha 41 členů pro volební období 2022 – 2026.

Městská část Praha 5 se snaží o postupné snižování finančních nákladů a o úspory. Počet 41 zastupitelů byl i v minulých volebních obdobích a jsem ráda, že volení zástupci půjdou v hledání úspor městské části příkladem.“, dodává starostka MČ Praha 5, Mgr. Renáta Zajíčková (ODS), která zároveň snížení navrhovala.

Zastupitelstvo při stanovení počtu svých členů přihlédlo zejména k počtu obyvatel, velikosti obvodu a k vysoké míře rozvoje Prahy 5. „Schválený návrh by neměl diskriminovat dle matematického modelu strany s nižšími preferencemi, zároveň snížení neovlivní kvalitu rozvoje městské části. Nižší počet zastupitelů v žádném případě neohrozí fungování městské části“, dodává Zajíčková.

Titulní foto: MČ Praha 5

You may also like...