Místo boje s vizuálním smogem vytváří magistrát monopol na trhu s reklamou

Pod záminkou boje proti vizuálnímu smogu vytvořil pražský magistrát vyhlášku, která je diskriminační a zvýhodňuje velké hráče na reklamním trhu. Nařízení omezuje reklamní plachty na území hlavního města. Sdružení českých firem venkovní reklamy (SČVR) považuje vyhlášku za naprosto nespravedlivou a upozorňuje, že problematiku vizuálního smogu neřeší. Pouze se zabývá malým segmentem, zatímco mnohem agresivnější reklamu přehlíží.

To, že je vyhláška diskriminační pouze k části reklamního trhu a pražský magistrát tím výrazně zasahuje do hospodářské soutěže, potvrdilo již několik státních institucí. „Dokonce i Evropská komise se naší stížností zabývá, a to jak z hlediska možného závažného porušení práva upravujícího ochranu hospodářské soutěže, tak na možné omezení služeb na území Evropské unie,“ poukazuje předseda SČVR Josef Soušek.

Nejdůležitější však v této chvíli je, že vyhlášku 26/2005 Sb., začal dle stížnosti SČVR šetřit i ÚOHS. Podnět řeší právě z hlediska porušení Zákona o hospodářské soutěži. Shledal důvodné, že pražský magistrát touto vyhláškou zasahuje do volné soutěže a pod zdůvodněním boje proti vizuálnímu smogu jen selektivně postihuje část reklamního trhu.

Už z tohoto je zřejmé, že vyhláška je účelová a rozhodně nebude v tomto znění od 1. 10. 2021 platit.

Cílem SČVR není nekontrolovatelné šíření reklamy ve veřejném prostoru

Jsme pro to, aby vznikla koncepce, která by nastavila pravidla užití venkovní reklamy v hlavním městě. Magistrát ovšem s žádnou nepřišel, pouze vydal vyhlášku, která omezuje jen určitý malý segment. Výsledkem nebude likvidace vizuálního smogu, ale malých firem zabývajících se reklamou,“ upozorňuje Soušek.

Dojde tak pouze ke zvýhodnění velkých hráčů, kteří mají smlouvy na reklamní plochy na městských pozemcích a majetku. To dokládá i to, že v místech, kde by měly být plachty touto vyhláškou zakázány, město nyní uzavírá smlouvy na nové reklamní plochy. Je tak zcela evidentní, že argument boje s vizuálním smogem je naprosto falešný.

Sdružení českých firem venkovní reklamy vzniklo v roce 2020 s cílem hájit zájmy podnikatelů ve venkovní reklamě, ale také dalších subjektů působících na trhu s reklamou a přeneseně rovněž inzerentů. Zastupuje přibližně 95 % společností, které dlouhodobě působí v tomto reklamním odvětví. Jsou to Adservis media, Famedia Outdoor, Superboard a Super poster.

Josef Soušek, předseda sdružení
Foto: SČVR

You may also like...