Museum skla Portheimka připravilo novou výstavu Tání hrany

Výstava Tání hrany je poctou trojici význačných umělkyň, které svou tvorbou zasáhly do vývoje českého ateliérového sklářství druhé poloviny 20. století. Eliška Rožátová (*1940), Dana Vachtová (*1937) a Jiřina Žertová (*1932) zároveň představují tři naprosto odlišné tvůrčí přístupy v práci se sklem jako sochařským materiálem. Šíře jejich tvorby zabírá nejenom autorskou plastiku, ale i produktový design a mnohé realizace v architektuře.

Těší mě, že v Portheimce můžeme prezentovat díla uznávaných autorek, které svojí tvorbou zasáhly a výrazně ovlivňují obor uměleckého skla. Výstavní činností v Museu skla tak navazujeme na aktivity paní Medy Mládkové, která se ve druhé polovině 20. století významně věnovala i propagaci práce českých sklářů ve světě“, řekl Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

Expozice prezentuje autorky v několika tvůrčích rovinách časově ohraničených od sedmdesátých do devadesátých let 20. století, kdy střídavě využívaly možností tavené skleněné plastiky, hutních objektů foukaných do formy či kombinaci skla s dalšími technikami a materiály, především malbou a kovem.

Je mi ctí, že se Museu skla Portheimka podařilo propojit významné osobnosti českého sklářského průmyslu, jako jsou Eliška Rožátová, Dana Vachtová a Jiřina Žertová. Každá z těchto umělkyň vkládá do své sklářské tvorby osobitý rukopis a věřím, že si návštěvníci výstavy odnesou další nezapomenutelný zážitek,”uvedl místostarosta Městské části Praha 5 Lukáš Herold.

Výběr prací je podmíněn jak významem děl v rámci individuální tvorby, tak i vzájemnými konceptuálními spojnicemi, kdy se jejich tvorba zejména během osmdesátých let myšlenkově i materiálově přiblížila.

Všechny tři dámy skla jsou obdivuhodné pozitivním vztahem nejen k materiálu tvorby, sklu, kterému stále dokážou poručit přijmout neotřelé myšlenky a záměry s rozeznatelným rukopisem, ale i otevřeným vztahem k lidem, k životu, nadány respektem k práci těch druhých. Velmi si jich vážím,” doplnila ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze Helena Koenigsmarková.

Foto: Petr Brodecký

Výstava potrvá do 23. února 2020.
Museum skla Portheimka, Štefánikova 68/12,150 00 Praha 5 – Smíchov

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...