Nová hala pro praktická cvičení bude vybudována v místě původních dvorních objektů dílen a garáží, které budou odstraněny. Tyto objekty jsou nevyhovující, nejsou v současné době využívány a jejich havarijní stav ohrožuje bezpečnost žáků školy.

„Pracoviště v nové hale nám umožní ještě lépe provázat teoretické studium s praxí. Kromě toho budou tato pracoviště využívána pro workshopy pro žáky základních škol a také jako zázemí pro Coworkingové centrum a Inkubátor startupů při naší škole. Jsem vděčný Praze, našemu zřizovateli, že podporuje inovace na naší škole a umožňuje nám realizovat projekty související s novými trendy ve výuce. Také jsem rád za spolupráci s Hospodářskou komorou,” doplnil ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík.

Analýza trhu byla provedena při využití aplikace Tenderman a z již realizovaných veřejných zakázek odboru školství, mládeže a sportu. Financování bude zajištěno z rozpočtu hlavního města Prahy, kdy v roce 2021 je předpoklad finančního plnění 10 milionů korun (bez DPH) a v roce 2022 13 milionů korun (bez DPH). Případné nevyčerpané finance z roku 2021 budou řešeny převodem do roku 2022.

Foto: www.ssps.cz