Nadace Dobrý anděl opět varuje před podvodnými telefonáty

Na podezřelé telefonáty upozornilo nadaci Dobrý anděl již několik desítek jejích dárců a příznivců. Volající se představují jménem této organizace a žádají naléhavě o úhradu mimořádného příspěvku pro nemocné dítě nebo koupi údajně charitativního předmětu. Dobrý anděl se od této aktivity striktně distancuje. Podnět na podvodné jednání byl postoupen České obchodní inspekci.

„Nadace Dobrý anděl s těmito telefonáty nemá nic společného, jedná se o zneužití našeho jména. Dary od dárců, Dobrých andělů, jsou přijímány výhradně bezhotovostně na náš sbírkový účet,“ uvádí ředitelka nadace Šárka Procházková. „S podvodnými telefonáty, které se zaštiťují jménem nadace, jsme se letos potýkali již dvakrát. Podvodníci i tentokrát vyvíjejí značný emocionální nátlak,“ vysvětluje.

 „Každý dárce, Dobrý anděl, si ve svém Andělském účtu může přečíst příběhy konkrétních rodin, kterým jeho příspěvky pomáhají. Koncept nákupu jakýchkoli předmětů je s tímto principem transparentnosti tedy v přímém rozporu. Platí, že telefonicky potenciální dárce s žádostí o příspěvek nikdy neoslovujeme. Velmi proto prosíme o obezřetnost,“ apeluje Procházková. Nadace Dobrý anděl už více než 11 let pravidelně pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi, v nichž se dítě nebo rodič potýká s vážným onemocněním. Veškeré příspěvky dárců odesílá potřebným rodinám do posledního haléře.

Podle informací těch, kteří byli podvodníky osloveni, se volající představí jménem nadace Dobrý anděl a nátlakovou formou žádá o mimořádný příspěvek na nemocné dítě nebo zvíře v útulku. V některých případech nabízí k prodeji šperky, případně slibuje vystavení certifikátu. „Znepokojuje nás nejen skutečnost, že tímto dotyční parazitují na dobrém jménu nadace, které tak mohou značně poškodit, ale také zneužití těch, kteří se rozhodnou pomoci a nevědomky se jejich peníze dostanou do rukou podvodníků, nikoli potřebných. Takové využití dobroty a laskavosti druhých pokládáme za velmi nemorální,“ dodává Procházková s tím, že podnět na podvodné jednání byl postoupen České obchodní inspekci.

You may also like...