Chodovská tvrz zve na výstavu Trnka, Miler, Born

Výjimečná obrazotvornost a neobyčejně vyvinutý vkus řadí českou ilustraci na vrchol evropského umění 20. století. Nová výstava na Chodovské tvrzi představí více jak 80 prací autorů: Jiřího Trnky, Zdeňka Milera a Adolfa Borna. Autentičnost i různorodost české ilustrační tvorby 20. století, její význam pro budoucí českou výtvarnou scénu, je tématem této nové výstavy.

Kurátorka výstavy Mgr. Pavla Vaňková zve na výstavu nejen malé zvědavce ze základních škol, pro které budou připravené pracovní listy, ale i jejich rodiče a prarodiče. Výstava je určena všem, kteří si chtějí zavzpomínat na onen prchavý niterní svět dětské fantazie vtěsnaný do ilustrací, s kterými jsme vyrůstali. 

Příběh české ilustrace a její cesty na vrchol

Výstava představí kresby a grafické listy čtyř autorů: Adolfa Borna, Jiřího Kalouska, Zdeňka Milera a Jiřího Trnky. Zakladatelů nové vlny české ilustrace, která nezůstala stranou kulturních změn šedesátých let. Oproti předchozí, normami a předpisy sešněrované, době se ilustraci otevřel prostor pro imaginaci, fantazii a experiment.

Didaktičnost a epičnost ilustrace ustoupily do pozadí a pro ilustrátory se stalo důležitějším zachytit atmosféru textu, proti výtvarnému přepisu skutečnosti se začala čím dál více uplatňovat výtvarná metafora. Nad ilustrativností převládla výtvarnost, nad moralizováním radost ze hry. Ilustrace se v mnoha případech posunula na hranici abstrakce. Velmi oblíbeným žánrem literárním a brzy na to i výtvarným se stal nonsens.

Stav ilustrace pro děti v šedesátých letech v jednom z rozhovorů výstižně charakterizoval Adolf Born: „Vznikla obrovská konkurence kvality a díky tomu se úroveň české literatury pro děti vyšplhala hodně vysoko. Každý chtěl ohromit své kolegy a konkurenty tím, co si vymyslí a jak to udělá. Podobně to bylo např. v Polsku, takže česká i polská dětská ilustrace začala být vyhledávána i ve světě.“

Ilustrace a animovaný film k sobě mají velmi blízko, autoři vystavující na Chodovské tvrzi se prosadili i jako výborní výtvarníci animovaných filmů. Animovaný film je vlastně jakýmsi vyústěním ilustrace, dává výtvarníkovi možnost dále rozehrát a posunout představy, které zachytil na papír ve statické podobě.

You may also like...