Nadace Olgy Havlové přispěla částkou 520 000 korun na pohybovou terapii dětem s dětskou mozkovou obrnou

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové finančně podpořil 52 dětí a mladých lidí, kteří díky příspěvku budou moci absolvovat pohybovou terapii (tzv. neurorehabilitaci) ve specializovaných klinikách, ambulancích či lázních. Z Fondu pomoci dětem s dětskou mozkovou obrnou na tento účel šlo celkem 520 000 korun. 

„Narození dítěte s dětskou mozkovou obrnou přináší rodinám nejen velkou psychickou újmu, ale i finanční zátěž. Velký význam pro zlepšování zdravotního stavu dítěte s dětskou mozkovou obrnou má speciální pohybová terapie, která však bývá nejvyšší položkou v rozpočtu rodiny. Jedná se o komplexní léčbu pro pacienty s neurologickým onemocněním, jako je dětská mozková obrna, případně vývojové opoždění, která není plně hrazená zdravotními pojišťovnami,“ uvádí ředitelka nadace Monika Granja

Nadace fond založila v roce 2015 a od té doby podpořila 448 rodin celkovou částkou 4,5 milionu korun. Fond pomoci dětem s dětskou mozkovou obrnou je financován z darů jednotlivců či firem, jako např. ČSOB.  

Více informací o programu najdete na www.vdv.cz.  

Foto: archiv Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

You may also like...