Nadace Olgy Havlové schválila k financování 11 projektů v mimořádně otevřeném programu Fond podpory seniorů

Nový grantový program, který reaguje na nouzový stav v České republice, vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Pomoci může i veřejnost. Fond pomoci seniorům bude omezen na období mimořádných opatření vlády ČR.

Cílem nového programu je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci.

Přispět na financování terénních sociálních služeb můžete zde.

„Žádosti o příspěvek z programu bude naše nadace vzhledem k situaci projednávat ve zkráceném grantovém řízení. Již nyní podpořila 21 organizací napříč republikou ve výši 1,2 milionu korun a hledáme další zdroje pro financování terénní služby,“ říká ředitelka Nadace Olgy Havlové Monika Granja.

PODPORA PŮJDE ZEJMÉNA:

  •     na pečovatelskou službu pro seniory v domácím prostředí
  •     na úhradu pečovatelské služby
  •     na krizové linky
  •     na nákup pomůcek pečovatelské služby
  •     na příspěvek na dopravu pro pečovatelskou službu
  •     na nákup ochranných a dezinfekčních prostředků

Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

  •     obecně prospěšné společnosti
  •     ústavy
  •     spolky a pobočné spolky
  •     evidované církevní právnické osoby

Maximální výše přiděleného příspěvku je 100 000 Kč. Více informací a formulář žádosti najdete zde.

You may also like...