Nejnavštěvovanější památkou severu Čech je Zámek Děčín

Již několik let se děčínský zámek drží na prvním místě v počtu návštěvníků památek severních Čech. Od povodní v roce 2013 návštěvnost trvale stoupá. Udržet zájem lidí ale není snadné, protože dnešní návštěvník je stále náročnější a v rámci svých výletů vyžaduje aktivity, dobrodružství, poznání, originálnost. Proto zámek kromě klasických prohlídkových okruhů nabízí kostýmované prohlídky, prohlídky pro rodiny s dětmi s komtesou nebo s Černým rytířem, výstavu věžních hodin v zámeckém podkroví nebo třeba prohlídky sklepení. Interiéry zámku jsou také průběžně obohacovány o nové exponáty a prohlídkové trasy rozšiřovány.

Velkou událostí byl například návrat slavného obrazu „Děčínský oltář“, který patří mezi nejvýznamnější díla německého romantismu. Do prostor zámku byla navrácena rovněž ojedinělá knihovna knížecí rodiny Thunů. Správa zámku láká také na celou řadu zajímavých akcí. Na jaře patří mezi oblíbené třeba Otvírání zámeckých zahrad nebo Dětský zámecký karneval, letos se o jeho program postará Sváťovo dividlo. S litoměřickým loutkohercem Svatoplukem Horváthem zámek navázal spolupráci již úspěšnou výstavou marionet. V zahradách pokračuje rekonstrukce Čajového pavilonu, kde stále probíhá restaurování barokní výmalby. Stálý zájem veřejnosti o opakovanou návštěvu zámku je důkazem, že snaha vrátit do Děčína předměty z původního inventáře a navodit tak správnou historickou atmosféru, byla správnou volbou. Řada projektů vznikla z úspěšné a velice intenzivní přeshraniční spolupráce se saským zámkem Weesenstein.  Za veškeré snahy se dostalo zámku Děčín a jeho ředitelce Ivetě Krupičkové i ocenění senátora Zbyňka Linharta za mimořádný přínos k udržitelnému rozvoji regionu České Švýcarsko.  

Důvodem stálé atraktivnosti zámku mezi návštěvníky je bezesporu široká nabídka prohlídek a pořádání řady akcí pro celé rodiny. Ty pak na zámku dovedou strávit celý den nebo se opakovaně vracet v průběhu roku,“ uvádí Ing. Iveta Krupičková, ředitelka Zámku Děčín. „Nabízíme dvě klasické prohlídkové trasy v jižním a západním křídle, další dvě prohlídky pro děti i celé rodiny, a navíc prohlídku pro milovníky architektury. Na své si tak u nás přijde opravdu každý. Zámeckou expozici v loňském roce obohatila thunovská knihovna. V době Thunů byla sbírka knih se svými cca 90 000 svazky jednou z největších v českých zemích. V okamžiku prodeje zámku byla bohužel z velké části rozprodána, ale její torzo se naštěstí zachovalo ve sbírkách Oddělení zámeckých knihoven Národního muzea a v současnosti je vystaveno v děčínském zámku v prostoru, kde bývala malá knihovna. Zámek také díky přeshraničnímu projektu Šlechtické poklady – sběratelské radosti v Čechách a v Sasku mohl vydat novou publikaci – Průvodce po zámku z pera historika a kurátora zámeckých sbírek Františka Šumana. Návštěvník se z ní dozví mnoho nových informací o dějinách zámku i o činnosti členů rodiny Thunů,“ dodává Iveta Krupičková.

Právě v těchto dnech zámek láká na svůj jarní program, který bude uveden oblíbeným dětským karnevalem s loutkovým představením v podání manželů Horváthových a jejich Sváťovým dividlem. Na poslední březnovou sobotu zámek chystá Otevírání zámeckých zahrad po zimní přestávce, den nato následují prohlídky sklepení. Na Velikonoční období nachystali na zámku speciální program pro děti v podobě Pohádkové pomlázky. V dubnu pak na děti čeká Čarodějnická maturita a na všechny Mezinárodní den tance.

Na návštěvnosti českých hradů a zámků se samozřejmě pozitivně projevují také některé vnější faktory. Češi v posledních letech často dávají přednost tuzemské dovolené a tato tendence se projevuje na návštěvnosti památek obecně. I tak si ovšem děčínský zámek dlouhodobě drží pozici nejnavštěvovanějšího hradu či zámku v Ústeckém kraji.

Senátor za volební obvod Děčín a předseda správní rady o.p.s. České Švýcarsko Zbyněk Linhart ocenil v loňském roce za mimořádný přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska pět osobností: dlouholetou starostku obce Růžová Helenu Křížkovou, prvního ředitele destinační společnosti Marka Mráze, ředitelku Zámku Děčín Ivetu Krupičkovou, vlastivědného badatele Karla Steina a středoškolského profesora Emila Tumu. Jako symbolické ocenění jejich práce jim předal slavný nůž rybičku z mikulášovického Mikovu.

You may also like...