Nový model umělé inteligence od Capgemini rozpoznává zvuky hmyzu

Umělá inteligence, která pomáhá s ochranou biologické rozmanitosti prostřednictvím identifikace hmyzu. Právě to je výsledek spolupráce odborníků ze společnosti Capgemini s výzkumným institutem Naturalis Biodiversity Center a platformou Amazon Web Services (AWS). Odhaduje se, že hmyz tvoří až 80 % všech živočichů na naší planetě a jeho vymírání by mohlo vést k celkovému kolapsu ekosystému, jehož součástí je i člověk. Proto má model AI, který k monitoringu a zkoumání hmyzích populací využívá rozpoznávání zvuků, velký potenciál. 

V současné době je spolehlivá zvuková identifikace hmyzích druhů velmi náročná, jelikož tuto dovednost ovládá jen velmi málo odborníků. Umělá inteligence vyvinutá společností Capgemini by však mohla vědcům umožnit analýzu terabajtů dat během pouhých 24 hodin, neboť není omezená lidskými schopnostmi, časem ani zeměpisnou polohou.

„Jako globální lídr v oblasti dat a umělé inteligence vnímáme ve společnosti Capgemini odpovědnost za využití svých odborných znalostí v reálných scénářích, které přispívají k udržitelnějšímu světu a přinášejí společnosti hmatatelné výhody,“ vyjádřil se Niraj Parihar, generální ředitel globální obchodní linie Insights & Data ve společnosti Capgemini a člen výkonného výboru skupiny. „Proto jsme vytvořili globální soutěž Data Science Challenge, jež nabízí členům našich týmů možnost řešit skutečné, společensky mimořádně důležité výzvy. Hmyz hraje v našem ekosystému zásadní roli, ale pro člověka je neuvěřitelně obtížné ho sledovat. Identifikace hmyzích druhů pomocí zvuku je tudíž pro jejich ochranu stěžejní. Způsob, jakým naši kolegové spolupracují, aby využili sílu umělé inteligence k ochraně ekosystému, mě nesmírně těší a inspiruje.“

Malí, ale důležití členové ekosystému

Ať už jako opylovači, indikátoři stavu životního prostředí, či jako zdroj potravy pro větší živočichy – hmyzí druhy hrají v ekosystému naší planety klíčovou roli. Hmyzí populace však stále více trpí vlivem rozsáhlého zemědělství, používáním pesticidů, rozvojem měst a změnami klimatu.

Hmyz je navíc neuvěřitelně obtížné spolehlivě monitorovat. Existují miliony jeho druhů, mnohé jsou sotva zaznamenatelné lidským okem. Právě proto se v této oblasti vedle lidského pozorování a monitoringu kamerami často uplatňuje akustické rozpoznávání, při němž se hmyzí druhy určují na základě svých zvukových projevů. Akustický monitoring hmyzu může přinést informace a poznatky o druzích, které by jinak zůstaly nepovšimnuté. Vědci pak můžou hmyzí populace snáze sledovat a chránit.

„Hmyz hraje klíčovou roli při ochraně biologické diverzity naší planety. Pokud bychom o hmyz přišli, znamenalo by to zkázu, kterou by pocítily nejen druhy, jež jsou na něm přímo potravně závislé, ale naprosto všichni v ekosystému – včetně člověka. Ztráta hmyzu by mohla vést ke ztrátě až 35 % světových potravinářských plodin. Jednoduše bychom přišli o každé třetí sousto, které nyní vložíme do úst. Díky organizacím, jako je Capgemini, a technologickému pokroku naštěstí můžeme tento globální problém řešit a tuto životně důležitou skupinu živočichů chránit. Naše iniciativa se snaží zpřístupnit novou technologii výzkumným komunitám po celém světě, aby bylo možné identifikovat a chránit hmyz opravdu kdekoliv,“ uvedla Elaine van Ommen Kloeke, programová manažerka institutu Naturalis (nizozemský národní výzkumný ústav pro biodiverzitu se sídlem v Leidenu).

Soutěž Capgemini podporuje využití AI v reálných aplikacích

Umělá inteligence sloužící ke zvukové identifikaci hmyzu zvítězila v šestém ročníku soutěžního hackathonu Global Data Science Challenge for a sustainable future (GDSC), který pořádá společnost Capgemini. Jedná se o každoroční firemní iniciativu, jež nabízí zaměstnancům Capgemini možnost využít své odborné znalosti v oblasti AI a dat k řešení reálného problému.

„Ve společnosti AWS jsme opravdu hrdí, že můžeme soutěž Global Data Science Challenge podpořit svými technologiemi a odbornými znalostmi. V průběhu let už jsme byli několikrát svědky, jak můžou data a umělá inteligence přispět k lepší a udržitelnější budoucnosti. Vidět to v praxi prostřednictvím projektů, jako je hackathon Capgemini, nás velmi těší. Se společností Capgemini nás spojuje vize zpřístupnit umělou inteligenci vývojářům, výzkumníkům a vědcům po celém světě, a dát jim tak možnost využít ji k pozitivním změnám,“ doplnila Tanuja Randery, výkonná ředitelka AWS pro region EMEA.

Více informací o letošní soutěži Global Data Science Challenge najdete na této stránce.

You may also like...