Praha 1 spolupracuje na projektu Corrency. Podpoří občanskou vybavenost a volnočasové aktivity

Městská část Praha 1 spustila registrace do projektu na oživení ekonomiky Corrency. Od 8. do 28. dubna se do něj může přihlásit až 2000 místních občanů, kteří získají příspěvek 1000 Kč ve formě tzv. correntů. Tyto kredity budou moci do konce června uplatnit na 50% částky za nákup v místech občanské vybavenosti, u místních poskytovatelů volnočasových aktivit a další obchodníků a poskytovatelů služeb. Nevyužité prostředky se vrátí do rozpočtu radnice. „Chceme podpořit zejména občanskou vybavenost a volnočasové aktivity obyvatel. Zapojit se ale mohou všichni podnikatelé na Praze 1,“ popisuje záměr radnice zastupitel Karel Grabein Procházka.

Radnice chce posílit koupěschopnost svých obyvatel a zároveň podpořit podnikatele s provozovnou na Praze 1, stižené úbytkem turismu, ke kterému se v posledních měsících přidaly ekonomické dopady konfliktu na Ukrajině, inflace a vzrůst cen energií.

Hospodářská komora ČR vítá tento nový systém podpory obchodníků, protože je oprostěný o byrokratické rozhodovací procesy a ukáže, které provozovny obyvatelé považují za pro ně důležité,” hodnotí rozhodnutí radnice Prahy 1 místopředseda Hospodářské komory Praha 1 Filip Dvořák.

Občané nesmí correnty využít k nákupu komodit jako jsou cigarety a alkohol. Neuplatní je ani při sázení, hazardních hrách, na erotické služby a další.

Jak probíhá registrace

Registrace občanů i obchodníků probíhají  od pondělí 8. dubna do 28. dubna na stránkách praha1.corrency.cz nebo v Informační kanceláři na Úřadu městské části Praha 1. Po vyplnění formuláře získají občané prostředky, které budou moci utratit s 50% finanční účastí. Sami vyberou, kterého obchodníka, chtějí v místě svého bydliště podpořit. Na polovinu nákupu uplatní correnty, druhou část doplatí ze svého.

Platby correntem startují v na Praze 1 1. května a budou trvat do 30. června. Během následujících tří týdnů se do projektu bude moci zapojit až 400 obchodníků a poskytovatelů služeb s provozovnou na Praze 1. Jejich seznam bude radnice průběžně zveřejňovat.

Platba correntem je jednoduchá

Platba probíhá pomocí občanského průkazu nebo jednorázového kódu pro platbu, který občané získají v SMS. Občané nahlásí, že chtějí na 50% nákupu uplatnit své correnty. Zbytek doplatí jako obvykle v hotovosti nebo kartou. Obchodníci platbu vypořádají pomocí mobilního telefonu, jednoduchého webového rozhraní Corrency, nebo přímo platbou integrovanou v pokladním systému Dotykačka. Občané tak získají na zboží nebo službu významnou slevu a obchodníkům se zvýší obrat. Druhá část platby odpovídající correntům přijde obchodnikovi následující pracovní den na jeho bankovní účet. 

Jak systém Corrency vznikl

Systém Corrency vznikl v době nastupující pandemie covidu-19 jako nástroj na obnovu ekonomiky. Jeho autor Pepe Rafaj ho přihlásil do hackathonu Hack the Crisis 2020 vyhlášeným agenturou CzechInvest. Projekt zde jako jediný řešil ekonomické dopady krize. Na jeho počátku stálo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které podpořilo pilotní projekt v moravském městě Kyjov. Projekt zaštítila Hospodářská komora ČR, úřad eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Po úspěšném pilotu do projektu vstoupili investoři v čele s Petrem Stuchlíkem, který je současným CEO společnosti CorCo Systems a.s., která Corrency provozuje.

Budoucnost Corrency

Corrency nabízí municipalitám napříč republikou možnost cílení a škálování poskytovaných podpor. Radnice mohou dle svého uvážení podpořit jednotlivé segmenty podnikání a vybrané skupiny obyvatel. Rozjednané jsou spolupráce v dalších městech a pražských městských částech a vznikla i dceřiná společnost CorCi Systems v Německu. Spolupráci s Corrency schválilo i zastupitelstvo Městské části Praha 18, která od 1. května podpoří zejména sportovní aktivity na svém území. Registrace do projektu na Praze 18 začnou 11. dubna na stránce praha18.corrency.cz, kde občané a obchodníci zjistí nastavení projektu a podmínky své účasti.

You may also like...