Projekt AAU: Nové dopravní statistiky mají zlepšit prevenci dopravních nehod

Vznik nové generace statistik dopravních nehod přinese unikátní a přesnější informace o rizikovosti s nimi spojených faktorů. Je všeobecně známo, že s alkoholem v krvi řidiče roste riziko autonehody desetinásobně i více. Nové statistiky za použití aktuálních vědeckých poznatků zpřesní tuto rizikovost, a to jak v případě alkoholu, tak v případě dalších faktorů, jako je objem motoru vozidla, typ vozidla nebo věk řidiče. Výzkumný projekt vedený Anglo-americkou vysokou školou v Praze (AAU) bude schopen prostřednictvím specializovaného softwaru tyto údaje potvrdit, zpřesnit nebo korigovat.

Projekt nové generace statistiky dopravních nehod reaguje na naléhavou potřebu zkvalitnit informace o nehodovosti. Česká republika patří mezi země s nadprůměrným počtem smrtelných dopravních nehod v rámci Evropské unie. Podle statistik policie v posledních pěti letech zemřelo na českých silnicích 500 až 600 lidí ročně a kolem 2500 ročně bylo těžce zraněno. Projekt vzniká na podnět Ředitelství služby dopravní policie (ŘSDP) a získal podporu Technologické agentury ČR. Jako další účastník s AAU na projektu spolupracuje Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Práce započaly letos v lednu a výsledky mají ŘSDP sloužit od konce příštího roku.

Na rozvoj výzkumu na AAU se od svého jmenování rektorem vloni zaměřuje i profesor Jaroslav Miller. „Akademické instituce definuje věda, i proto v našem rozpočtu počítáme s financováním a spolufinancováním slibných a kvalitních vědeckých projektů, jako je například vývoj nové generace statistik příčin dopravních nehod,“ řekl profesor Jaroslav Miller a dodal: „Očekávám od něj pomoc s řešením jednoho z dlouhodobých vážných problémů české společnosti, a to nezodpovědného chování a bezohlednosti na silnicích.“

Nová generace statistik pomůže lépe identifikovat klíčové rizikové faktory vedoucí ke vzniku nehod. V praxi to znamená, že díky novým statistikám budeme umět například přesněji definovat, jaké riziko nehody existuje, když má řidič určité množství alkoholu v krvi. Statistický výpočet přehledu dopravních nehod, jejich aktualizaci a integraci do stávajících pravidelných reportů dopravní nehodovosti umožní software, který vypočítá aktualizované statistiky automaticky.

Projekt vzniká na žádost dopravní policie, odpovídá na její konkrétní potřeby a bude vyvíjen v úzké spolupráci s pracovníky Oddělení statistiky ŘSDP. Výsledkem bude lepší využití dat o nehodách, které pravidelně využívá dopravní policie i další relevantní instituce (MD ČR a BESIP). Výstupy projektu umožní kvalitnější rozhodování o alokaci policejních zdrojů, jako je policejní dohled nebo jiné preventivní aktivity.

Efektivnější policejní dohled a lépe cílené preventivní aktivity mají empiricky prokázaný pozitivní dopad na zvýšení bezpečnosti silničního provozu (tj. snížení počtu a závažnosti nehod).

Anglo-americká vysoká škola, z.ú., užívající v angličtině název Anglo-American University, byla založena v roce 1990, a je tak nejstarší soukromou vysokou školou s anglickým studijním jazykem v ČR. Nabízí studentům ve svých studijních oborech (hospodářská správa, právo, mezinárodní vztahy, humanitní studia, žurnalistika a další) výuku v souladu s americkými vzdělávacími standardy v malých, interaktivně vedených studijních skupinách.

You may also like...