Praha 10 má nové parkourové hřiště, vzniklo díky projektu Moje stopa

Na Zahradním Městě je nové sportovní hřiště. Vzniklo v rámci participativního rozpočtu „Moje stopa“, autorkou návrhu je paní Jarmila Prosová z Desítky a jedná se o hřiště parkourové – obsahuje tedy herní prvky, které umožňují rozličné pohybové aktivity a cvičení s vlastním tělem.

Nové sportoviště vyrostlo v Třezalkové ulici za Slunečnicí a bylo otevřené koncem září. „Parkour je fenomén, kterému primárně propadají děti a dospívající, oslovuje ale i další generace. Výskoky, přeskoky či lezením si všichni můžeme zlepšit fyzičku a koordinaci pohybu,“ popisuje místostarostka Jana Komrsková (Piráti), která je na vršovické radnici zodpovědná za oblasti životního prostředí a sportu.

„Parkourovým hřištěm na Zahradním Městě se ještě rozšiřují možnosti sportovního vyžití u nás na Desítce, kde tradičně funguje především velký multifukční park Gutovka. Kromě toho spravujeme dalších šestnáct sportovišť, dvaadvacet cvičebních ploch a sedmasedmdesát dětských hřišť,“ vypočítává místostarostka Komrsková.

Nápad na parkourové hřiště vzešel z projektu „Moje stopa“. Jedná se o tzv. participativní rozpočet a funguje tak, že místní lidé přicházejí s nápady na vylepšení veřejného prostoru v městské části a nejrůznější veřejně prospěšné aktivity a o jejich návrzích pak hlasují sami občané. Vítězné projekty jsou pak realizované ve spolupráci radnice a iniciátorů, náklady hradí městská část.

A jak se zrodila myšlenka na hřiště na Zahradním Městě? „Náš starší syn Kvido přišel ze školy s tím, že chce chodit na kroužek parkouru. Jeho nadšení trvalo, začal chodit na kroužek parkouru na ZŠ Břečťanová, já jsem se seznámila s projektem Moje stopa a začala vymýšlet projekt,“ líčí autorka návrhu Jarmila Prosová. „Mnozí si možná vzpomenou, jak jako malé děti skákali přes lavičky a přelézali ploty. Přesně o tomto druhu pohybu je současný parkour, jediný rozdíl je v tom, že cvičení probíhá na speciálních prvcích, které jsou k tomu určeny,“ doplňuje paní Prosová.

Kompletní vybudování hřiště, včetně zpracování projektové dokumentace či geodetického zaměření pozemku, stálo milion korun a stavbu provedla firma Enuma Elis.

You may also like...