Praha 12 instalovala lavičky z recyklátu

Smíšeného plastového odpadu, který občané třídí do žlutých kontejnerů, je tolik, že pouze z části jsou vyrobeny nové výrobky. V městské části Praha 12 je nyní umístěno již téměř 30 laviček s latěmi z recyklovaného plastu. Radnice plánuje nakoupit další.

Recyklační firmy jsou schopny vyrábět větší množství podobných výrobků, nenacházejí však pro ně odbyt. „Ze směsného plastu se dají vyrobit užitečné věci, například lavičky a další prvky městského mobiliáře. Kdyby města a obce mobiliář z recyklátu více využívaly, plastový odpad, který občané jejich města produkují, by se v rámci cirkulární ekonomiky mnohem více využil,“ uvádí místostarostka městské části Praha 12 Eva Tylová.

Lavičky slouží občanům tam, kde si na nich chtějí odpočinout, např. při cestě na zastávku MHD či na nákup, v parcích i na veřejných prostranstvích. Protože jsou s nimi občané spokojeni, radnice plánuje nakoupit další.

Mají i řadu výhod, například latě z plastu není třeba na rozdíl od těch dřevěných natírat. Lavičky jsou i cenově a esteticky srovnatelné s těmi s dřevěnými prkny, proto jsme je začali instalovat v parcích a na další veřejná prostranství,“ dodává místostarostka Tylová.

Foto: Jana Soukupová, Lavičky před ZŠ T. G. Masaryka

You may also like...