Prahou prošel první historický pochod sv. Lukáše

Autorizovaná profesní organizace Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR pořádala v pátek 18.10. v duchu starých tradic u příležitosti svátku patrona malířů sv. Lukáše 1. pochod sv. Lukáše.

Sraz účastníků pochodu byl před Týnským chrámem, kde je čekala krátká mše. Pak se pochod vydal centrem města přes Staroměstské náměstí, pokračoval přes Karlův most až ke katedrále svatého Víta.

Pochod doprovázeli bubeníci v dobových úborech, byly neseny cechovní zástavy a dobové prapory. V katedrále svatého Víta se konala mše pro malíře a prohlídka pokladu katedrály a to lebky sv. Lukáše, který je patronem malířství v celé Evropě. Po ukončení mše bylo pro členy Cechu připraveno pohoštění ve velkém sále Pražského arcibiskupství.

Svatý Lukáš bývá jako patron vyobrazen na praporech malířských cechů, také jeden z prvních malířských spolků se jmenoval Bratrstvo svatého Lukáše. Narodil se podle historických pramenů na počátku našeho letopočtu v syrské Antiochii. Původním povoláním byl lékař, až později se stal malířem. Císař Karel IV. získal 6. listopadu 1354 v Padově pro pražskou katedrálu lebku s čelistmi a 15 zuby tohoto svatého i s darovací listinou. Lebka je stále uchována ve Svatovítském pokladu.

Foto: Petr Brodecký

You may also like...