Pražské kulturní fórum upozorní na nevyužitý potenciál investicí do kultury

V Divadle Archa se 20. dubna 2023 uskuteční třetí ročník Pražského kulturního fóra. Mezioborová konference upozorní na nevyužitý potenciál investicí do kultury a bude hledat způsoby, jak kulturní a kreativní odvětví zapojit do řešení zdravotních, ekonomických, společenských a environmentálních problémů současnosti.

Program fóra se bude odehrávat ve třech diskuzních blocích zaměřených na oblasti wellbeingu, ekonomiky a prostředí, ve kterém žijeme. Vystoupí na nich řada předních českých i zahraničních expertů z oblasti duševního i fyzického zdraví, ekonomiky, průmyslu, architektury, městské správy a plánování. Program je určen studentům, kulturním aktérům a odborníkům, ale i politické reprezentaci, zástupcům veřejné správy, neziskových i soukromých organizací. Registrace a vstup je zdarma. Pražské kulturní fórum pořádá Kreativní Praha ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Kultura a kulturní a kreativní odvětví se často neprávem ocitají na okraji zájmu veřejných investic. Kultura přitom představuje velký investiční potenciál pro stát, místní samosprávy, ale i pro nezávislé ekonomické subjekty a instituce. Kulturní a kreativní odvětví jsou jedním z největších zaměstnavatelů mladých lidí kolem 30 let a samy o sobě generují významnou část HDP (jejich podíl dvojnásobně přesahuje podíl například automobilového průmyslu). Kreativní odvětví jsou zdrojem technologických i společenských inovací a svou přidanou hodnotou přispívají k řešení zásadních problémů současnosti. Přínos kultury a kulturních a kreativních odvětví a potenciál zúročení investic do nich představí Pražské kulturní fórum ve třech diskuzních blocích:

Kultura je investice: Wellbeing

„Jaký má kultura a kreativita vliv na duševní a fyzické zdraví?“ Na toto téma se zaměří první programový blok moderovaný Hanou Slívovou. Diskutovat o něm budou klinický psycholog Daniel Krejcar, manažerka Pražského inovačního institutu Vendula Ježková a zástupce Asociace dramaterapeutů České republiky Viktor Dočkal. Společně popíšou pozitivní vliv kultury na psychické i fyzické zdraví v kontextu současného stavu psychiatrické péče. Zaměří se i na mezioborovou spolupráci kultury a lékařství a na zkušenosti expertů z oblasti kultury, psychiatrie a psychoterapie. V diskuzi nebudou chybět konkrétní příklady, data, výzkumy a inspirace ze zahraničí.

Kultura je investice: Economy

PKF, foto Nela Wojaczkova

Druhý programový blok si za své téma zvolil ožehavou otázku: „Proč naše společnost a státní instituce nevyužívají ekonomického potenciálu, který kultura a kreativní odvětví skýtají?“ Kultura je z pohledu ekonomiky velmi významný sektor. Výrazně přispívá státním financím, zaměstnává velký počet lidí a hraje zásadní roli v řešení i velmi vážných společenských krizí. O potenciálu kulturních a kreativních odvětví se přesto nemluví a kultura často ani není považována za plnohodnotný ekonomický obor. Abychom její potenciál mohli začít využívat, je nutné roli kultury přehodnotit a aktivně ji propojit s ostatními ekonomickými oblastmi. To se ovšem neobejde bez změny přístupu státních a veřejných institucí a systémových úprav samotného kulturního a kreativního prostředí. Diskuzi tohoto bloku bude moderovat Mario Kubaš. Hlavním hostem bude viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Další hosté budou potvrzeni v nejbližší době.

Kultura je investice: Environment

Téma třetího diskuzního bloku obsahuje otázek hned několik: „Jaký má kultura a kreativní odvětví vliv na naše životní prostředí? Může být kultura prostřednicí změny způsobu myšlení a pomocnicí při hledání odpovědí na celospolečenské otázky? A jak ji do svého chodu a strategií zapojují města?“ Odpovědi na ně budou společně hledat Zora Jaurová z hnutí Progresívne Slovensko, Rozálie Kašparová z pražského Institutu plánování a rozvoje, Tomáš Vácha z Operátor ICT a Malin Kock Hansen, manažerka institutu Design and Architecture Norway. Široký záběr odborností a zastoupení zahraničních hostů umožní v diskuzi obsáhnout témata městského plánování, role designérů a kreativců v řešení problémů současných měst a zapojení kultury v procesu dělání měst krásnějších, udržitelnějších a inkluzivnějších. Moderátorem bloku bude Petr Prokop.

Kultura je investice. Investice do místa, ve kterém žijeme, do našeho zdraví, naší společnosti a ekonomiky. Do budoucna je nepostradatelnou silou pro společenský, environmentální a hospodářský rozvoj. Misí Kreativní Prahy je vytvářet pro kulturu, a hlavně lidi v ní pracující, takové prostředí, aby měla dostatečně dobré podmínky na rozvoj i uchopení a vytváření vhodných příležitostí. Pražské kulturní fórum by k tomu mělo poskytnout nejen dostatek informací, ale i motivaci a ideje od lidí, kteří už touto hybnou silou kultury jsou,“ komentuje za organizátory Petr Peřinka, ředitel Kreativní Prahy.

Pražské kulturní fórum se uskuteční 20. dubna v Divadle Archa. Jeho program je určený studentům, kulturním aktérům a odborníkům, ale i politické reprezentaci, zástupcům veřejné správy a neziskových i soukromých organizací.

Program
9:00 – 9:45 přivítání, úvodní slovo, keynote Petr Peřinka
10:00 – 12:00 1. programový blok – Kultura je investice: Wellbeing (moderuje Hana Slívová)
13:00 – 15:00 2. programový blok – Kultura je investice: Economy (moderuje Mario Kubaš)
15.30 – 17:30 3. programový blok – Kultura je investice: Environment (moderuje Petr Prokop)

You may also like...