Princip Baťa v Muzeu jihovýchodní Moravy

Dějiny města Zlín a jeho okolí jsou silně spojeny s firmou Baťa, která zde byla založena roku 1894. Rozvoj firmy, který dosáhl vrcholu ve dvacátých a třicátých letech, byl přerušen šest let trvající válkou a pak znárodněním závodů v roce 1945.  Od konce války až do sametové revoluce roku 1989 byli Baťové komunisty perzekuovány a označováni jako nepřátelé lidu. 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně věnovalo celé 3. nadzemní podlaží bývalé tovární budovy 14. souboru stálých expozic pod názvem Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost. Expozice má několik hlavních témat: Obuv a produkce firmy Baťa, Film a Cestovatelství. Z dalších nových témat baťovského systému jsou čtyři postavená na trojrozměrných předmětech: Ševcovská dílna, Výroba, Prodejny, Doprava. Samostatný celek vytváří témata věnovaná osobnostem a historii firmy. 

Expozice PRINCIP BAŤA – Dnes fantazie, zítra skutečnost je svým rozsahem i provedením ojedinělou nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

V pátém patře 14. budovy je umístěna expozice rodáka předbaťovského Zlínska a významné české osobnosti druhé poloviny 19. století Františka Bartoše, vynikajícího pedagoga a etnografa. Výstava obsahuje například repliku kalendáře z konce 19. století, v němž budou moci děti doplňovat pranostiky či si pohrají se správným zněním přísloví. Pro ty úplně nejmenší děti jsou tu na hraní dřevěné kostky s motivy pohádek sesbíranými Františkem Bartošem.

Foto: Petr Brodecký

You may also like...