Program Živá zahrada: Vítězí sýkora koňadra a zvonek zelený ubývá

Předběžné výsledky prosincového kola programu Živá zahrada, ve kterém Český svaz ochránců přírody spolu s veřejností sleduje divoká zvířata na zahradách, potvrdily, že nejčastěji se vyskytujícím ptačím druhem na zahradách je sýkora koňadra. Zároveň potvrdily, že se hrozivě zrychluje úbytek dříve běžného zvonka zeleného. A ani obyčejný kos na tom není tak dobře, jako býval dříve. 

Sýkora koňadra

Zimní kola soutěže Živá zahrada probíhají tradičně během Vánočních svátků a jsou (na rozdíl od květnových kol) zaměřená výhradně na ptáky. Lidé na svých zahradách v předepsaných dnech zapisují výskyt jednotlivých druhů ptáků.  Na konci pozorovacího období pak svá pozorování sepíšou a zašlou Českému svazu ochránců přírody. Loňské zimní kolo proběhlo mezi 23. až 26. prosincem. Část výsledků již je zpracována a ukazuje následující data:

Nejčastěji pozorovaným druhem byla sýkora koňadra, která se vyskytovala na 90 zahradách ze sta. Na druhém místě se umístila sýkora modřinka (87%) a teprve na třetím dříve nejhojnější zahradní ptačí druh – kos černý (84%). Pozorování rovněž prokázala pokračující úbytek zvonka zeleného. Poprvé v 18ti leté historii byl pozorován jen na méně jak 40% zahrad (34%). Přitom před deseti lety to byl ještě běžný pták vyskytující se na 70% zahrad.

Jak si vedly tyto druhy během let, ukazuje graf:

Program Živá zahrada je typickým programem tzv. občanské vědy. Díky zapojení laické veřejnosti jsou zjišťovány cenné údaje o některých prvcích naší přírody. Ty pak mohou dobře posloužit jak vědcům, tak třeba v praktické ochraně přírody. Další kolo soutěže proběhne od 20. do 22. května.

Přihlášku zahrady do soutěže Živá zahrada lze vyplnit kdykoliv během roku zde: www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska

You may also like...