Projekt AMNÉZIE Jiřího Sozanského připomíná 30. výročí sametové revoluce

Projekt AMNÉZIE Jiřího Sozanského má ambici uměleckou formou připomenout osobnosti, které vedle uměleckých kvalit jejich díla zdobila i odvaha, se kterou se postavily dvěma totalitám 20. století – nacismu a komunismu. Vybrané osobnosti zastupují množinu těch, kteří sdíleli podobný úděl a osud – J. Čapek, E. Filla, M. Horáková, Z. Kalandra, J. Zahradníček, J. Zajíc, J. Palach, I. M. Jirous, J. Stránský, V. Havel.

Projekt připomíná 30. výročí sametové revoluce a s ním i to, že statečné postoje jsou cenné a potřebné v jakékoli době. Na projektu spolupracovali akademici z Univerzity Karlovy, Jan Wiendl, Jan Vojvodík, Libuše Heczková, Jiří Brabec, Petr Koura, historici z Vojenského historického ústavu, z ÚSTR Petr Blažek, publicisté Hana Benešová a Vlastimil Ježek, filosof Martin Palouš a další, kteří se podíleli na textech výpravné publikace, která bude na tiskové konferenci k dispozici. Spolu s publikací AMNÉZIE je vydávána publikace SYMPOSION, mapující projekty, které pořádající spolek realizoval za 27 let. Architekti výstavy jsou Josef Pleskot a Marek Jodas, který je také autorem vizuálu a grafické úpravy publikací.

Jiří Sozanský
Narozen 27. června 1946 v Praze
1960–1963 vyučen zedníkem
1963–1967 pracuje v dělnických profesích
1967–1973 studuje na Akademii výtvarných umění v Praze
(ateliér prof. Františka Jiroudka)
Od roku 1973 se věnuje malbě, kresbě, grafice, plastice, instalacím a environmentům, filmovým dokumentům

Ceny a granty
1971 Cena 17. listopadu, Akademie výtvarných umění, Praha
1988 Stipendium Pollock-Krasner Foundation, New York
1995 Grant Open Society Fund, Praha
1995 Čestné uznání od Sarajevo Peace Centre
2007 Medaile za dlouholetou spolupráci s Památníkem Terezín
2010 Pamětní medaile Úřadu vlády ČR za projekt Den dvacátý sedmý
2011 Cena festivalu …příští vlna / next wave… za projekt vernisáží a výstav Den dvacátý sedmý (Projekt roku)
2016 Rytíř české kultury, titul udělený ministrem kultury
2016 Fragmenty Paměti, cena Pavla Faiereisla a stipendium

Od roku 1976 realizoval více než osmdesát samostatných výstav a účastnil se stovky kolektivních výstav a přehlídek doma i v zahraničí. Je členem spolku grafiků Hollar. Spolu s prof. Jiřím T. Kotalíkem a svojí ženou PhDr. Olgou Sozanskou založil v roce 1992 občanské sdružení Symposion, které realizuje projekty navazující na Sozanského neoficiální aktivity ze sedmdesátých a konce osmdesátých let dvacátého století.

Činnost Symposionu je zaměřena výhradně na nekomerční projekty s širším civilizačním dosahem a zahrnuje několik desítek domácích i mezinárodních projektů – viz publikace SYMPOSION. Jiří Sozanský je svými díly zastoupen v řadě veřejných a soukromých sbírek v ČR i v zahraničí.

Foto: Petr Brodecký

Jiří Sozanský patří mezi ty umělce, jejichž dílo bezprostředně rezonuje pulsem doby, v níž žijí. Celou svou uměleckou tvorbou se angažoval proti všem formám násilí, zvůle a ideologického diktátu, pošlapávajícího lidská práva a důstojnost člověka. Je znám jako nekonformní umělec a člověk vyhraněných názorů a postojů, kterého zajímá člověk v mezních situacích, jeho niterné rozpoložení a vnější reakce směrem k lidské komunitě. Jeho obrazy, kresby, plastiky, objekty, instalace, environmenty i performance reagují na konkrétní prostředí a společenskou situaci v poloze naléhavého varovného mementa.Takové byly jeho akce v nacistické věznici v Terezíně, ve Valdicích, kde byli v 50. letech vězněni političtí vězni či projekty reflektujících válečné utrpení obyvatel v obleženém Sarajevu.Jiří Sozanský patří bez diskuze mezi umělce, kteří pojímají odpovědně svoji roli v pojetí umění jako osobní výpovědi o světě kolem nás. To je nepochybně i důvodem pro to, že opakovaně a naléhavě nastoluje aktuální a ne příliš populární téma, které ve své umělecké reflexi zároveň zrcadlí stav a směřování naší civilizace.“
Jiří T. Kotalík

Obecní dům, a.s., náměstí Republiky 1090/ 5, 111 21, Praha 1 – Staré Město
Výstava se koná od 16.10. do 17.1.2020, otevřeno je denně 10.00. – 19.00 hod.

You may also like...