Projekt rekonstrukce Národního zemědělského muzea ve Valticích získal prestižní ocenění

Třetí místo za Muzejní počin roku v rámci cen Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2019 získal projekt rozsáhlé rekonstrukce valtického muzea vinařství, zahradnictví a krajiny. Výsledkem dvouleté rekonstrukce jsou tři nové expozice a také vyšší komfort nejen  pro návštěvníky, ale především pro uložené vzácné sbírkové předměty.

Rekonstrukce Národního zemědělského muzea Valtice přinesla nové prostory i moderní expozice. Díky projektu  financovanému z evropských fondů vznikly expozice – Národní expozice vinařství, Tajemný život v půdě a v novém podání také Krajina Lednicko-valtického areálu. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v úterý 6. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. „Je to už několikátá cena v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, kterou Národní zemědělské muzeum získalo. V předchozích letech to byla ocenění za výstavy, expozici i například publikaci. Je to důkaz vysoké odbornosti i nasazení, s jakými se kolegové z muzea věnují své práci, a to nejen v hlavní výstavní budově v Praze, ale také na pobočkách muzea v regionech,“ říká ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nově rekonstruovány a zpřístupněny byly také prostory v podkroví muzea, pavlač i dvůr a byl vybudován také lepší přístup pro návštěvníky s omezenou mobilitou „Nové expozice využívají principů zážitkové pedagogiky a pracují nejen se smysly, ale i s emocemi  návštěvníků. To ocení zejména rodiny s dětmi a také školní výpravy. Letos lze ještě naši valtickou pobočku navštívit v říjnu od úterý do neděle, v listopadu potom o víkendech,“ zve do muzea ředitel Národního zemědělského muzea ve Valticích Vilém Křeček.

Projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea Valtice byl financován z programu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Evropské unie a Ministerstvem zemědělství, které je zřizovatelem muzea.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již osmnáctým rokem upozorňuje na špičkové výkony muzejních institucí. Muzejní počin roku: soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky či služeb poskytovaných veřejnosti. Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky, případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností.

You may also like...