Projekt To dáš! pomáhá bourat bariéry a pomáhá znevýhodněným mladým lidem na startu profesní dráhy

Už 10 tisícům mladých znevýhodněných lidí pomohl v Česku a na Slovensku projekt To dáš! zaměřený na podporu sebevědomí a klíčových dovedností potřebných při vstupu do samostatného života a hledání prvního zaměstnání. Za čtyři roky jeho existence jím prošly děti z dětských domovů, studenti středních a vysokých škol ze sociálně slabých rodin či vyloučených oblastí nebo mladé matky z azylových domů. Projekt osobně podpořila celá řada zaměstnanců společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Právě ona mezinárodní projekt do České republiky a na Slovensko přinesla a její spolupracovníci se už více než čtyři roky podílejí na přípravě workshopů nebo působí jako mentoři. Jsou tak součástí mezinárodní iniciativy, jejímž cílem je do roku 2025 proškolit celkem milion lidí ve 28 zemích světa. 

Ondřej Trubač z AK Bříza a Trubač, Jana Benešová z Acenture a Tereza Sverdilová ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem

Vstup do samostatného života a první zaměstnání jsou důležitým milníkem pro každého člověka. Ne všichni se ale při tomto velkém kroku mohou opřít o psychickou nebo dokonce materiální podporu rodiny. Řadě mladých lidí z nestabilního ekonomického či rodinného prostředí komplikují vstup na trh práce těžkosti, které si jejich vrstevníci s dobrým zázemím často ani neumí představit – často si nevěří, mají nízké povědomí o možnostech pracovního uplatnění nebo nevědí, jak se připravit na pohovor a obstát u něj. A když už nějaké zaměstnání získají, většinou kolem sebe nemají nikoho, kdo by je v důležitých prvních týdnech podpořil a motivoval je v práci pokračovat. I ti nejšikovnější tak často hned na začátku zbytečně ztrácejí vyhlídky na dobré profesní uplatnění.

„Důsledky počátečního neúspěchu se mohou s člověkem táhnout celý život. Ne každý ale má stejnou startovací pozici. A protože je škoda, aby zůstal nevyužit talent a potenciál tisíců mladých lidí jen proto, že se zrovna nemají v prvních týdnech a měsících svého samostatného života o koho se opřít, rozhodli jsme se jim pomoci,“ říká Ladislav Jelen CSR & Community Manager z Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, která v roce 2017 přinesla projekt To dáš! do České republiky a o rok později jej rozšířila i na Slovensko.

Projekt, jenž vznikl v rámci mezinárodní iniciativy Youth Empowered podporuje formou tréninků, workshopů, mentoringu a dalších aktivit sebevědomí a dovednosti mladých znevýhodněných lidí a pomáhá jim se vstupem do pracovního života. Do vzdělávacích a motivačních aktivit se v roli vedoucích a mentorů zapojují dobrovolně také zaměstnanci Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, kteří mladým lidem předávají svoje zkušenosti, motivují je a vedou je k zájmu o vlastní rozvoj a kariéru.

„Projekt To dáš! je založen na osobní komunikaci a interakci, což bohužel nějakou dobu nebylo možné. Spolu s partnery se nám ale povedlo pružně zareagovat a najít dočasné řešení v podobě přesunutí veškerých možných činností do online prostředí, za což jsme byli nesmírně vděční. Osobní kontakt je však i pro mladé technologicky pokročilé lidi do velké míry nenahraditelný, proto nás velice těší, že jsme se od září mohli na několika akcích vrátit k prezenční formě programu,“ doplňuje. 

Tereza Maxová při návštěvě dětského domova

Ve spolupráci se strategickým partnerem, kterým je Nadace Terezy Maxové dětem, se tak projekt To dáš! bude i letos na podzim dál snažit mladým lidem vytvořit vhodné podmínky pro úspěšné hledání práce a její následné udržení. Funguje tedy svým způsobem jako sociální personální agentura – odborníci propojují mladé lidi s vhodnými potenciálními zaměstnavateli, usnadňují jim vzájemnou komunikaci a asistují i při procesu adaptace v nové práci.

Skvělým příkladem onoho propojení je devatenáctiletý Martin. „V dětském domově jsem od patnácti let. Projekt sociálně personální agentury mi pomohl už před dvěma lety, kdy jsem našel svou první brigádu. Pracoval jsem tehdy v oddělení marketingu společnosti Coca-Cola HBC a měl jsem jedinečnou příležitost využít své znalosti práce na počítači v praxi. Projekt mi také nabídl, že se můžu kdykoliv ozvat, když budu opět hledat brigádu při studiu nebo stálou práci. Využil jsem této nabídky letos v létě a díky projektu To dáš! získal skvělou práci. Pracoval jsem jako vedoucí na dětských táborech. Byla to výzva, ale obstál jsem. Překonal jsem své počáteční obavy, získal spoustu nových zkušeností a prožil úžasné léto.”

 „Mladí lidé v dětských domovech jsou často velmi šikovní, ale je pro ně obtížné se profesně prosadit. Musejí se potýkat s mnoha překážkami. Kromě absence životních vzorů jim v rozletu brání především nedostatek sebevědomí, nízká motivace a také velmi malé povědomí o tom, jak to na trhu práce chodí. Naším cílem je pomoci jim tyto bariéry překonat a procesem osamostatnění je úspěšně provést,“ vysvětluje Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem. 

Do projektu je zapojena také Mezinárodní federace koučů – ICF. Její zkušení zástupci pomáhají účastníkům z řad studentů rozklíčovat, jakým směrem by se studijně a profesně chtěli vydat a podněcují v nich silné stránky, což je pro křehké sebevědomí těchto mladých lidí zásadní. Poslední rok a půl zkomplikoval náborové procesy ve firmách, ale projekt To dáš! se nezastavil. Jen v průběhu posledních 12 měsíců projektem prošlo přes 3 000 mladých lidí a plán na příští rok je dokonce 5 000 lidí.

Pro úspěšné zapojení znevýhodněných mladých lidí do pracovního života je důležitá také podpora a porozumění zaměstnavatele. V rámci projektu pro ně proto byla vytvořena speciální metodika. Tu připravila společnost Accenture, která je nejen odborným partnerem pro metodiku, ale také poradcem pro řízení celého projektu To dáš! Partnerem v právních záležitostech je advokátní kancelář Bříza & Trubač, která připravila průvodce procesem vstupu na trh práce a tak vznikl unikátní Právní rádce. Strategickým partnerem na území Slovenska je pak organizace getCLIENTS, přičemž k projektu byla na Slovensku přizvána také Společnost přátel dětí z dětských domovů Úsmev ako dar.

You may also like...