Romana Schmittová a Luboš Mandát vystavují v Galerii U Zlatého kohouta

Galerie U Zlatého kohouta uvádí výstavu „Mezi nebem a zemí“ autorů Romany Schmittové a Luboše Mandáta. Výstava je k vidění od 1.10. do 28.10.2019. Galerie  U Zlatého kohouta, Michalská 3, Praha 1. Otevřeno od pondělí do soboty, 12 – 18 hodin.

Romana Schmittová (Rosch)
Vystudovala grafickou školu v Praze. Od roku 2003 se věnuje malbě. Maluje pod pseudonymem ROSCH a její tvorbu lze zařadit do směru abstraktní exprese. Maluje na plátna převážně větších rozměrů, často doplňuje malbu o efekty špachtlí, vrypy, kombinované techniky, akvarelové podmalby, grafické prvky a struktury.

V letech 2007 až 2014 svou práci představovala ve stálých prodejních expozicích v Praze. Mezi nejúspěšnější autorské výstavy se řadí expozice v roce 2015 v pražské galerii Solidet pod názvem „Cesta… mezi světy“ a společná výstava s Jakubem Ludvíkem na Staroměstské radnici v Praze nazvaná „Osobnosti mezi světy“. Obrazy jsou zastoupené v soukromých sbírkách nejen u nás, ale i v zahraničí.

,,Charakterizuje ji tvůrčí poctivost a pokora k řemeslu. Současně i neustálá snaha hledat. Dobrat se podstaty smyslu umělecké tvorby. Touha objevovat a podělit se o objevené i s ostatními. Její obrazy nejsou prvoplánově líbivé, ale přesto či právě proto oslovují svou naléhavostí a niterností umělecké výpovědi. Z velkoformátových děl je znát promyšlený plán, cit pro kompozici i precizně zvládnutá technika. Duchovní rozměr děl navíc vybízí ke kontemplativním úvahám. K zamyšlení nad krásou a skrytým významem i posláním umělecké tvorby. Její tvorbu snad nejvýstižněji charakterizuje citát malíře Paula Klee: „Umění nereprodukuje viditelné, nýbrž neviditelné činí viditelným“.
(Úvodní slovo o malířce k výstavě napsal pan RNDr. Karel Klaška)

Foto: Livio Zanotto

Malíř Luboš Mandát
Malíř Luboš Mandát se narodil 19. června 1961. Vystudoval střední grafickou školu v Hellichově ulici, kde se zároveň specializoval na profesi fotoreportéra. Je svébytným představitelem undergroundu. Obrazy podpalují divákovu představivost a navozují srovnání s hudbou. Slova W. Kandinského,kumštýř je ruka, která úderem na tu či onu klávesu způsobí vibraci duše. Při pohledu na tato díla jsme svědky dramatických mutací, odehrávající se v našem těle„.

MUTACE je zároveň název výstavy, pod kterou autor poprvé vystavoval v „Galerii K“ již v roce 1994, kde se oprávněně zařadil mezi již renomované české i zahraniční umělce, což dokazuje fakt, že tato výstava byla celá prodána do Švýcarska. Ústy kritiky je nazýván novodobým Faustem.

L. Mandát miluje fantazii, tu dámu, kterou si namluvit může jen ten, kdo umí vnímat její krásu. Obrazy L. Mandáta můžeme vidět při různých společenských akcích, např. při křtu knihy Dagmar Kludské, který uváděla Bára Basiková. V hotelu Ungelt, kde zdobí nově rekonstruované foaye, při akcích ČSA a dalších kulturně-společenských, které jsou doprovázeny módními přehlídkami, atd. Vernisáže uvádějí osobnosti jako např. moderátorka Bára Štěpánová, která prozradila, že některé obrazy už zdobí její byt. Houslista Jaroslav Svěcený, herečka Eva Jakoubková. Autorovy obrazy jsou majetkem soukromých sbírek osobností společenského i politického života. Zdobí galerie u nás i v zahraničí.

You may also like...