Sobota bude v Zoo Praha patřit gorilám. Návštěvníci poznají jejich příběhy i budoucnost chovu

V sobotu 23. října si Zoo Praha připomene minulost, představí přítomnost a také budoucnost chovu goril nížinných, ukáže proměny jejich pavilonu a expozic. Přijďte se seznámit s celou gorilí skupinou. Připravena budou také speciální komentovaná setkání a předání enrichmentového prvku pražské gorilí rodině.

Na návštěvníky čeká seznámení s gorilími osobnostmi, počínaje Titanem, historicky prvním gorilím samcem v Zoo Praha. Zavzpomínají na staré pavilony, také načerpají nové informace o moderním chovu a úspěšných odchovech, chybět nebude ani výhled do blízké budoucnosti o chovu v novém Pavilonu goril, který nejen zvířatům, ale i návštěvníkům poskytne ten nejvyšší standard. Významnou částí sobotního programu bude seznámení se zapojením Zoo Praha v ochraně goril nížinných v místě jejich přirozeného výskytu a s úspěšným projektem Toulavý autobus.

Zoo Praha je v současné době jedinou zoologickou zahradou v České republice, která gorily nížinné chová. Návštěvníci mohou každý den pozorovat sedmičlennou gorilí rodinu vedenou slavným stříbrnohřbetým gorilím samcem Richardem. „Naše gorilí skupina je velmi aktivní v dopoledních hodinách, především od 10.30 do 11.30, kdy dostávají krmení. Následně pak zhruba v 15 hodin, kdy jim předáváme enrichmentový prvek. Zahlédnout je můžete jak ve vnitřní expozici, tak i v té venkovní, kam se mohou vydat dle libosti. Je jen zcela na nich, zda chtějí být venku či uvnitř,“ říká vrchní chovatel primátů Martin Vojáček.

Program sobota 23. října:

10.00 –⁠ 16.00:

  • Titan byl první, aneb seznamte se s gorilími osobnostmi za celou dobu historie chovu. Dokážete podle fotek rozpoznat obličeje goril a určit, na kterém obrázku se nachází například Ajabu, Kamba či Richard?
  • Gorily patří mezi nejinteligentnější zvířata a jejich inteligenci je třeba neustále rozvíjet a dbát na to, aby se nenudily. K tomu slouží chovatelům nejrůznější hlavolamy. Dokážete si poradit s hlavolamem stejně či lépe, než gorila?
  • Krmení je věda a krmné dávky pro zvířata v lidské péči se stále vyvíjí a přizpůsobují potřebám daných druhů. Porovnejte krmnou dávku, která se dávala gorilám dříve a kterou dostávají dnes.
  • Vývoj v chovu primátů jde stále kupředu a těmto novým poznatkům a standardům musí odpovídat samozřejmě i expozice pro dané druhy. Seznamte se podrobně s Novým pavilonem goril.
  • Navzdory skutečnosti, že lov ohrožených zvířat je ve většině afrických zemí zákonem zakázán, pytláctví je stále velmi rozšířeným způsobem obživy místních obyvatel. Pomozte našemu strážci spočítat všechna zvířata v pralese a odhalit pytláky, kteří je ohrožují.

10.30, 11.30, 12.30, a 13.30 Speciální komentovaná setkání u goril nížinných v jejich Pavilonu goril
15.00 Komentované předání enrichmentového prvku pražské gorilí rodině

You may also like...