Současné české umění v kotelně od Karla Pragera

V rámci festivalu Open houses Praha připravil kurátor privátní sbírky umění KOOJON Pavel Kubesa spektakulární výstavu obrazů v unikátním industriálním prostoru kotelny jež sloužila Všeobecné fakultní nemocnici a navrhl ji  legendární architekt Karel Prager.

Prostory Centrální kotelny VFN hostí v průběhu Open House Praha netradiční výstavu uměleckých děl z privátní sbírky KOOJON, zaměřené na selekci a prezentaci nejzajímavějších autorů současné české umělecké scény.

Výstava nabízí unikátní symbiózu industriálního prostředí legendární technologické stavby a současného výtvarného umění. Výstavní koncept čerpající z děl sbírky KOOJON respektuje původní architekturu historicky významné technické budovy. Instalace obrazů, kreseb a soch citlivě reaguje na jednotlivé architektonické prvky interiéru. Jedním z hlavních principů celé stavby je, že technická patra osazená kotly, turbínami a komínovou soustavou jsou v prosklené vnitřní hale zavěšena.

Interiér kotelny je tak koncipován jako velkolepý prosvětlený prostor, který může odkazovat spíše k sakrální architektuře než k typicky pojatým technickým stavbám. Princip zavěšení se zrcadlí také v samotném konceptu instalace jednotlivých uměleckých děl. Díla se často nacházejí v pozicích, které reagují na existující půdorys kotelny či kopírují její výrazné konstrukční prvky.

Velká část děl autorů současné umělecké generace tak levituje v různých částech stavby a poodkrývá některé její zajímavé detaily. V prostoru zavěšená díla současně přispívají k vzdušnému charakteru kotelny a vnáší do syrové železobetonové stavby dotek umělecké hry, vtipu a spontaneity.

Vystavené autorky a autoři, patřící mezi činné a etablované aktéry místní i mezinárodní umělecké scény, utvářejí dvougenerační mix umělců, kteří se ve své výtvarné činnosti vyjadřují aktuálním uměleckým jazykem vycházejícím jak z lokálních, tak i mezinárodních impulsů. V jejich dílech je často přítomna nadsázka (Kintera, Reichel, Lukáč, Maláč a Ynrobyv), vizuální zkratka (Krňanská, Krňanský), folklórní reminiscence (Štětinová), ale také tematizace samotného média malby, jejích hranic a nových možností (Dub, Dvořák, Šimera).

Privátní sbírku ve zcela unikátních prostorách je možné vidět pouze od soboty 21.do neděle 22. května. 2022 v čase od 10 do 16h.

Privátní sbírka KOOJON shromažďuje a uchovává česká díla s cílem zachovat komplexní odkaz naší doby v oblasti současného umění a designu. Kolekce zahrnuje série děl etablovaných i začínajících autorů počínaje rokem 1971 po současnost. KOOJON se zaměřuje na budování kvalitní kolekce současného umění a podporu mladých autorů. Díky ojedinělé konstelaci se profiluje do role aktivního sběratele, která spočívá v oboustranném kontaktu s umělci a v možnostech podpory autorů i mimo prostor sbírky.

Centrální kotelna, zásobující teplem Všeobecnou fakultní nemocnici, byla dle návrhu architekta Karla Pragera (1923–2001) dokončena roku 1993 jako první z mnoha plánovaných staveb z rozsáhlého projektu nového nemocničního areálu. Nové pavilony měly obklopit území Zemské porodnice u svatého Apolináře. Projekt byl ale po revoluci zastaven. Centrální kotelna byla vystavěna hned v první fázi projektu jen díky svému statutu strategicky důležité energetické jednotky. Z celé Pragerovy vize zůstala nakonec realizována jako jediná. Stavbu ve tvaru pyramidy nesou kovové nosníky plynule přecházející v dominantní centrální komín zakončený ocelovou špicí. Stavba vykazuje řadu prvků typických pro Pragerovu architekturu, jako například nosný skelet a ocelová nároží, která připomínají budovy bývalého Federálního shromáždění. 

21.– 22. 5. 2022, Open House Praha. Centrální kotelna VFN, Wenzigova 2083/1, Praha 2. Otevřeno bude 10–18 hod.

You may also like...