Spolek přátel Karla Engliše bude rozvíjet jeho odkaz

Sto let poté, co Karel Engliš poprvé usedl do křesla ministra financí, zahajuje činnost nezisková organizace, která bude rozvíjet jeho odkaz. Spolek přátel Karla Engliše sdružuje rodinu, odborníky i nadšence. Klade si za cíl přispět k návratu Karla Engliše, jenž patřil mezi nejvýznamnější a nejvlivnější osobnosti první republiky, do obecného povědomí.

„Kdyby Karel Engliš žil v jiné zemi, byl by dnes široce uznávanou a oceňovanou postavou. Jeho obětavá služba československé demokracii, vědě a hospodářství však zůstává do velké míry zapomenuta – stejně jako jeho tragický životní příběh. Toto chce naše nezisková organizace změnit,“ vysvětluje předseda spolku a Englišův prapravnuk Vít Pokorný.

K Englišovi se hlásí Masarykova univerzita, Česká národní banka i Slezské zemské muzeum

Karel Engliš s manželkou a T.G. Masaryk s dcerou

Snahy o zhodnocení Englišova odkazu se začaly rodit v říjnu 2018, kdy rodina slavila sté výročí republiky. Na jejím budování se od prvních dní podílel jako poslanec, následně také jako zakladatel Masarykovy univerzity Karel Engliš. S univerzitou proto rodina u příležitosti sta let od jejího založení navázala spolupráci.

„Karel Engliš promýšlel založení naší univerzity několik let a po přijetí zákona, jehož znění formuloval spolu se svým kolegou a přítelem Františkem Weyrem, se logicky stal naším prvním rektorem. Později u nás působil jako děkan právnické fakulty. O brněnskou univerzitu Engliš pečoval takříkajíc jako o vlastní dítě až do konce první republiky, navíc tu jako jediný český ekonom vytvořil vlastní ekonomickou školu. Vděčíme mu za mnohé, nabídku spolupráce jsme proto velmi uvítali,“ říká Hana Svatoňová, prorektorka Masarykovy univerzity pro záležitosti studentů a absolventů.

Souběžně s tím začala rodina rozvíjet spolupráci také s ČNB. Karel Engliš totiž jako ministr financí stál v roce 1926 u zrodu Národní banky československé a v letech 1934–1939 zde zastával post guvernéra.

Rukopis Englišovi Velké logiky

Osobně si velice vážím osobnosti bývalého guvernéra Národní banky Československé Karla Engliše. Česká národní banka stejně tak jako já vnímá mimořádný přínos jeho díla pro české ekonomické myšlení, a proto se je snaží průběžně připomínat. V minulém roce to bylo vydání oběžné dvacetikorunové mince a na rok 2022 se plánuje emise pamětní bankovky s Englišovým portrétem. Rád bych ještě připomenul naši spolupráci na projektu digitalizace dokumentů Karla Engliše,“ doplňuje guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Za uplynulý rok se rodina poskytnutím unikátních fotografií podílela na výstavě o historii Masarykovy univerzity. Englišův vnuk František Plhoň, který je čestným členem spolku, v září vystoupil na dni otevřených dveří ČNB po boku pravnučky Aloise Rašína Karoliny Breitenmoser-Stransky. A v závěru roku se díky poskytnutí většího množství předmětů z rodinných sbírek podařilo otevřít Englišovi věnovanou expozici ve Slezském zemském muzeu.

„Část stálé expozice Historické výstavní budovy představuje Karla Engliše jako člověka, otce rodiny a místního patriota, jenž Slezsko miloval, vždy se k němu hlásil a s výjimkou válečných let jej vlastně nikdy neopustil,“ upřesňuje ředitelka muzea Jana Horáková.

Karla Engliše připomenou pamětní bankovka či ediční řada

V současné době rodina spolupracuje na katalogizaci roztříštěné a do značné míry neprobádané Englišovy osobní pozůstalosti s ČNB. Studenti Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterou Engliš vedl jako rektor do února 1948, pod vedením svých pedagogů zároveň dokončují překlad hesla Karel Engliš na wikipedii do světových jazyků. Ve spolupráci s Nakladatelstvím Munipress Masarykovy univerzity se rovněž připravuje publikace Englišových děl – především pak těch, jež nemohly vyjít po únoru 1948, kdy byl Karel Engliš perzekvován a vyloučen z veřejného života. Tyto i další projekty se budou rozvíjet za spoluúčasti Archivu Národního muzea a Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky.

„Úspěšnému a efektivnímu provedení těchto a dalších projektů bude napomáhat právě založený spolek. Ten dává společné iniciativě oficiální podobu a vytvoří funkční platformu pro setkávání rodiny, partnerských organizací, odborníků i nadšenců a místních patriotů. Zapomnění zkrátka nesmí mít poslední slovo,“ uzavírá Vít Pokorný.

Spolek přátel prof. JUDr. Karla Engliše, z. s. (zkráceně též Spolek přátel Karla Engliše) je nezisková organizace sdružující rodinu Karla Engliše, odbornou veřejnost a nadšence. Jejím účelem je rozvíjet vědecký a duchovní odkaz Karla Engliše, seznamovat veřejnost s touto osobností a podporovat digitalizaci jeho pozůstalosti i vydávání jeho děl.

Foto a dokument: Slezské zemské muzeum, Spolek přátel Karla Engliše. Archiv Národního muzea

You may also like...