Startuje další ročník projektu Poznej svého farmáře

Dvorský kozí statek na Vysočině tuto sobotu 18. května zahájí další sérii vzdělávacích akcí pro veřejnost v rámci projektu Poznej svého farmáře. Během roku mohou lidé navštívit celkem 10 farem a ochutnat kvalitní výrobky přímo od zemědělců. Akce zakončí Farma Lidečko na Zlínsku 5. října.

„Jsem rád, že je o projekt Poznej svého farmáře každoročně tak velký zájem. Setkání na farmách jsou jedinečnou příležitostí, jak propojit spotřebitele s lokálními farmáři. Chceme, aby lidé svými nákupy podporovali malé místní zemědělce a aby se zvýšila dostupnost čerstvých a regionálních potravin přímo ze dvora. Dalším přínosem je, že lidé mají možnost na vlastní oči vidět, co práce v zemědělství obnáší a jak vznikají potraviny,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

V průběhu roku se vybrané farmy otevřou pro návštěvníky, kteří se na nich můžou seznámit s výrobou potravin a zemědělským hospodařením. Na místě se spolu s hostitelskou farmou představí další chovatelé a pěstitelé z okolí a nabídnou své produkty. V nabídce je většinou kravské, ovčí nebo kozí mléko a mléčné výrobky, med, pečivo, uzeniny, ovoce a zelenina apod. Lidé mohou přímo na místě ochutnat tyto výrobky a najít svého farmáře poblíž svého bydliště a pravidelně u něj nakupovat.

Cílem projektu je podpořit spotřebu kvalitních potravin a prodej těchto výrobků přímo od zemědělce a zlepšit dostupnost produktů malých rodinných farem. Projekt také upozorňuje spotřebitele, aby nakupovali kvalitní a lokální potraviny. Součástí akce je moderovaný program, hudební doprovod, zábavné hry pro děti a další. Rozpočet na 10 akcí v letošním ročníku je 2 miliony korun.

Foto z tiskové konference: Petr Brodecký

Termíny a místa konání projektu Poznej svého farmáře v roce 2019:

KRAJ

FARMA

TERMÍNY

Vysočina
Olomoucký kraj
Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Liberecký kraj
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

Dvorský kozí statek
Levandulový statek Bezděkov
Farma Klínec
Farma Klíč
Statek u Macháčků
Biofarma Slunečná
Farma Sokol
Moravskoslezský kraj
Farma Babiny
Farma Lidečko

18. 5. 2019
8. 6. 2019
15. 6. 2019
6. 7. 2019
20. 7. 2019
10. 8. 2019
17. 8. 2019
14. 9. 2019
21. 9. 2019
5. 10. 2019