Strávit rok na Novém Zélandu láká stále více mladých Čechů

Na Nový Zéland každoročně vyráží 1200 mladých Čechů do 35 let v rámci Working Holiday víz, díky kterým mohou během jednoho roku nejen cestovat, ale i pracovat. Zájem o dlouhodobý pobyt v této zemi již několik let stoupá a počet žadatelů převyšuje počet přidělovaných víz až čtyřikrát. Elektronické žádosti o víza na následující rok se otevřou 5. března 2019 ve 22:00 českého času. Stejně jako v loňském roce se očekává, že nejrychlejší žadatelé stanovenou kvótu víz naplní během několika málo minut od spuštění systému.

„O Working Holiday víza na Nový Zéland je mezi Čechy velký boj. Zpravidla se všech 1200 víz rozebere během 30 minut. Poté je již úspěšné odeslání žádosti spíše věcí náhody, například když někdo následně nedodá požadované dokumenty a jeho místo se uvolní,“ uvedl Lukáš Nápravník z cestovatelského webu o Novém Zélandu CzechKiwis.cz.

Nový Zéland patří k jedné z osmi zemí, se kterými Česká republika uzavřela dohodu o speciálním vízovém programu Working Holiday. V roce 2005 se jednalo o první zemi, kam mohli Češi vyrazit za prací a zároveň i cestovatelskými zážitky. „V prvních letech programu získal víza prakticky každý zájemce. V posledních letech ale poptávka výrazně převyšuje počet dostupných míst. Podle počtu dotazů a celkového zájmu o rady, jak o víza zažádat, odhadujeme, že o Working Holiday na Zélandu v současné době usiluje na pět tisíc zájemců z Česka,“ doplnil Nápravník.

Všichni žadatelé o Working Holiday víza na Nový Zéland musí splňovat určité podmínky. Mezi základní patří věk do 35 let a trestní bezúhonnost. „Neúspěšní uchazeči nemusejí čekat do dalšího roku, mohou na Zéland vyrazit například za studiem angličtiny kombinovaným s možností pracovat na částečný úvazek. U studentských víz není věkové omezení,“ radí Nápravník.

Mezi další země, kam mohou Češi vyrazit na Working Holiday, najdeme Japonsko, Chile, Kanadu nebo od loňského roku Austrálii. Počet víz se ve většině případů pohybuje v řádů několika set, pouze u Kanady a Nového Zélandu přesahují tisíc míst. V porovnání s dalšími středoevropskými zeměmi je kvóta 1200 víz velkorysá. Cestovatelé ze Slovenska, Polska nebo Rakouska mají k dispozici pouze 100 míst ročně. Počet víz závisí na dohodách konkrétních zemí s Novým Zélandem. Naopak Němci, Francouzi nebo Italové mají počet Working Holiday víz neomezený.