Do kin vstupuje 4. června film Můj otec Antonín Kratochvíl režisérky Andrey Sedláčkové

Filmový dokument režisérky Andrey Sedláčkové Můj otec Antonín Kratochvíl si měl svou distribuční premiéru...