Česká společnost ornitologická vyhlašuje Ptákem roku 2020 jiřičku obecnou

Ptákem roku 2020 je jiřička obecná. Pomyslné žezlo přebírá od hrdličky divoké. Přesto, že...