Ministerstvo zemědělství rozšiřuje rajonizaci lesů kvůli kůrovci do dalších oblastí

Ministerstvo zemědělství (MZe) opět rozšířilo počet území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Pro takto...