Stejná zranění, ale různý věk. Odškodnění se liší i o statisíce, o diskriminaci však nejde

Dva stejně zranění poškození s identickými trvalými následky mohou dostat velice odlišnou kompenzaci za úraz....