Cenu Olgy Havlové za rok 2020 získala Martina Půtová za pomoc lidem s popáleninami

Laureátkou Ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV),...