PKF — Prague Philharmonie: Koncert k oslavě 100. výročí narození Viktora Kalabise

Do nového roku vstupuje PKF — Prague Philharmonia abonentním koncertem s díly Viktora Kalabise, Wolfganga...