Praktickým lékařům bere administrativa čas na pacienty

(Praha) Téměř polovinu ordinační doby – tolik času zabírá praktickým lékařům vyplňování formulářů a...