Předmýváním nádobí vyplýtváme ročně vodu v objemu Černého jezera

V posledních letech naši krajinu trápí sucho a snižující se stavy podzemních vod. Na...