V říši profesora Jandy. Zoo Praha má k dispozici unikátní filmové záběry z let 1934 – 1937

Třináct filmových kotoučů nalezených v Rakouském filmovém muzeu a téměř 5 hodin záznamu, vesměs z let 1934 až 1937....