Fond vzdělání Nadace Olgy Havlové přispěje studentům na vzdělání

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) již 24 let ve spolupráci s ČSOB...