Tesco a Světový fond na ochranu přírody spojují své síly s cílem snížit ekologickou stopu

Dnes je tzv. Earth Overshoot Day, Den překročení kapacity Země, který nám připomíná náš nadměrně konzumní životní styl. Právě dnes WWF a Tesco oznámily průkopnické partnerství s dlouhodobým cílem podpořit přechod k dostupným a udržitelným možnostem každodenního nakupování v České republice, v Maďarsku a na Slovensku.

V letošním roce připadá Den překročení kapacity Země již na 29. července. Tímto dnem tak lidstvo pro letošek vyčerpalo veškeré přírodní zdroje, které je Země schopna za celý rok obnovit. To znamená, že náš současný způsob života vyžaduje takovou spotřebu, která 1,7násobně překračuje možnosti přírodních zdrojů naši planety.  Všichni proto musíme udělat změnu, abychom zajistili její budoucnost.

Způsob, jakým vyrábíme, distribuujeme a konzumujeme potraviny, je významnou součástí naší ekologické stopy. Potraviny se stávají největším zdrojem emisí skleníkových plynů. 40 % všech vyrobených potravin je vyplýtvána. Potraviny, které se nikdy nesní, jsou zodpovědné za 8 % globálních emisí skleníkových plynů a výroba potravin je jedním z největších přispěvatelů ztráty biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť. Přibližně 61,5 % přírodních stanovišť ve střední a východní Evropě je ovlivněno zemědělskou výrobou.

Tesco a WWF proto spojily své síly ke zvýšení povědomí o udržitelných stravovacích návycích pro zlepšení zdraví a zmírnění dopadu našich potravin na životní prostředí.

„Náš potravinový systém spoléhá na přírodu, ale příroda má potíže.“ Dnes, v Den překročení kapacity Země, chceme zdůraznit skutečnost, že doslova spotřebováváme naši budoucnost – a potraviny, které vyrábíme a konzumujeme, jsou velkou součástí tohoto problému. Proto vítám partnerství WWF se společností Tesco, jedním z předních maloobchodních řetězců v České republice, Maďarsku a na Slovensku, protože podpoří přechod k udržitelným a zároveň dostupným možnostem každodenního nakupování v těchto zemích“, říká Andreas Beckmann, výkonný ředitel WWF pro střední a východní Evropu. 

Matt Simister, generální ředitel Tesco pro Střední Evropu, k tomuto partnerství uvedl: „Jsem rád, že můžeme pracovat s odborností a zápalem, které WWF přináší. Sdílíme snahu snížit dopad produkce potravin na planetu a podporovat posun směrem k udržitelnější spotřebě a výrobě. Potraviny jsou základem našeho zdraví a zdraví naší planety a naši zákazníci od nás čekají pomocnou ruku. Naše partnerství s WWF se zaměří na zvyšování povědomí a podporu změn v celém dodavatelském řetězci z farmy na vidličku.“

Partnerství Tesco a WWF ve střední Evropě se zaměří na tři klíčové oblasti:

  • Zvyšování povědomí zaměstnanců Tesco o úloze, kterou mohou hrát při snižování dopadu fungování společnosti na životní prostředí a přírodu;
  • Podpora zájmu zákazníků a zvyšování jejich povědomí o každodenní rozhodování o udržitelných potravinách;
  • Spolupráce s dodavateli a partnery za účelem zvyšování povědomí o osvědčených postupech udržitelné výroby a zajištění cenově dostupných možností pro nakupující.

Další podrobnosti o partnerství najdete na https://corporate.itesco.cz/.

WWF, nezávislá organizace pro ochranu přírody, která je aktivní v téměř 100 zemích, usiluje o zachování přírodního světa ve prospěch lidí a volné přírody. Ve spolupráci s mnoha dalšími – od jednotlivců a komunit po podniky a vlády – se WWF naléhavě snaží chránit a obnovovat přírodní stanoviště, zastavit hromadné vymírání divoké přírody a zajistit udržitelný způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...