Umělá inteligence bude za pár let pomáhat i při léčbě zeleného zákalu

Zelený zákal neboli glaukom se většinou objevuje po čtyřicítce a s věkem jeho riziko dále stoupá. Je štěstím, že ve stejném věku dovede lidi do čekáren očních lékařů také presbyopie (vetchozrakost). „Po čtyřicátém roce začíná oko přirozeně ztrácet svou schopnost zaostřovat bezchybně na různé vzdálenosti. To přivede klienty do ordinace očního lékaře. Odborník by měl nejen změřit velikost refrakční vady, tedy krátkozrakosti, dalekozrakosti, případně astigmatismu, ale kvůli riziku glaukomu také vyšetřit pečlivě oční pozadí a nitrooční tlak. Na očních klinikách je pak možné využít i nejmodernější metodu, tak zvanou optickou koherenční tomografii, díky které jsme schopni detailně vyšetřit vrstvy sítnice,“ říká MUDr. Martin Fučík, primář oční kliniky Lexum v Praze.

Zelený zákal je možné léčit, ale ne vyléčit

Pravidelné oční preventivní vyšetření je u zeleného zákalu klíčové a včasná diagnostika je základem účinné léčby. „Při tomto onemocnění dochází k postupnému odumírání vláken zrakového nervu a následně k omezení zorného pole. První pro pacienty viditelné změny se ale projevují až při ztrátě 30 % nervových vláken. Ani tehdy ale nemusí nemocní pomalu postupující změny ve vidění zaznamenat. Poškozený oční nerv už není možné znovu obnovit a cílem je tak zabránit jeho dalšímu poškozování,“ vysvětluje MUDr. Fučík. Léčba přitom spočívá ve snižování zvýšeného nitroočního tlaku, který je jedním z hlavních rizikových faktorů zeleného zákalu. Lékaři mohou kombinovat konzervativní přístup ve formě kapek, chirurgické operace a laserových zákroků, jako jsou laserová iridotomie, laserová cyklofotokoagulace a selektivní laserová trabekuloplastika.

Umělá inteligence v roli očního lékaře

Umělá inteligence může nejen zjednodušit práci při psaní textů, vytvořit fotografie, vypočítat příklad nebo hrát roli debatujícího kolegy. Své místo bude mít i v ordinacích očních lékařů, kde bude pomáhat při diagnostice zeleného zákalu a dalších očních onemocnění. Podle bývalého prezidenta Světové glaukomové asociace, Fabiana Lernera, bude možné díky umělé inteligenci v širokém měřítku interpretovat snímky zrakového nervu a včas tak rozpoznat onemocnění. To spolu s přesnější diagnózou umožní začít dříve s účinnou léčbou. „Rozvoj umělé inteligence v oblasti diagnostiky a sledování glaukomu rychle postupuje. Zatím jejímu využití brání složitost glaukomu a nemožnost zobecnění a vytvoření spolehlivého modelu, který bude schopná interpretovat. Proto nebyly současné modely pro diagnostiku dosud schválené pro praxi. Stále zůstávají také etické otázky a ochrana soukromí pacientů. Věřím ale, že pokrok bude v této oblasti pokračovat a v řádu let budeme mít díky umělé inteligenci k dispozici nové nástroje posouvající naši práci dál,“ říká MUDr. Fučík.

Jak vidí člověk s glaukomem

Zelený zákal jako první postihuje periferní vidění. Nejprve dochází k malým výpadkům v zorném poli, a jak nemoc postupuje, stávají se výpadky v zorném poli již nepřehlédnutelné. Člověk ztrácí takzvané periferní vidění a místo některých lidí a předmětů již vidí pouze stíny a černé skvrny. Pacienti občas také vnímají duhové kruhy kolem jasných světel.

Co je příčinou zeleného zákalu

Na jeho rozvoj má vliv dědičnost: u nejběžnějšího typu je riziko výskytu až patnáctkrát vyšší, pokud jím onemocněl buď někdo z rodičů, nebo sourozenců. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak.

Zelený a šedý zákal. NEPLÉST!

Zelený zákal je důležité nezaměňovat se zákalem šedým. Zatímco v případě zeleného zákalu je léčba velmi obtížná, odstranění šedého zákalu je ve vyspělých zemích běžnou rutinou. Při zákroku, který trvá přibližně 15 minut, je ambulantně nahrazena zkalená čočka za umělou. Zákrok probíhá v lokální anestezii a pacienti stráví na klinice pouze 2 až 3 hodiny.

You may also like...