V Gerontologickém centru na Praze 8 je oficiálně schválené očkovací místo

Do očkování seniorů proti COVID-19 se zapojí Gerontologické centrum v Šimůnkově ulici, Praha 8. Senioři se již registrují. S VZP je od dnešního dne uzavřena smlouvu na výkon očkování, smlouvy s ostatními pojišťovnami jsou v procesu. V tuto chvíli se čeká na dodávku vakcín Moderna. Dle posledních informací z MHMP distribuce vakcín Moderna by měla proběhnout 15. února. Gerontologické centrum počítá s kapacitou 70 osob denně, personálně má vše zajištěno (zdravotnický personál i administrativu). Záloha pro případ výpadku personálu je domluvena s praktickými lékaři a zubními lékaři.

Žádost o vznik tohoto očkovacího místa byla podána s cílem nabídnout seniorům bezpečné a bezbariérové místo, které bude alternativou velkému centru na Bulovce. Vycházíme tak mimo jiné vstříc občanům, kteří z mnoha důvodů nechtějí navštívit očkovací centrum na Bulovce,“ informovala místostarostka Vladimíra Ludková a dodala: „Veliké poděkování patří celému týmu Gerontocentra, protože očkovací místo mohlo vzniknout díky jejich úsilí a dalšímu zapojení do jeho provozu, spolupráci, ale plánujeme i s externími lékaři, díky kterým zvládneme proočkovat větší množství zájemců.

O aktuálním provozu a fungování je možné se informovat i na telefonních linkách pro seniory 601 263 294 / 601 263 290 / 601 263 291 / 601 263 292.

You may also like...