V nakladatelství Vyšehrad vychází unikátní, doposud nejrozsáhlejší soubor pohádek z českého území

Jaroslav Otčenášek se na stránkách souborného vydání českých lidových pohádek snaží přinést ucelený pohled na problematiku tohoto žánru na českém území. Zvířecí pohádky a bajky a Kouzelné pohádky I jsou prvními z devíti plánovaných svazků rozsáhlého soupisu České lidové pohádky.

V naší zemi takové dílo doposud chybělo, ačkoli se pohádkám teoreticky věnovali badatelé, sběratelé, folkloristé a spisovatelé již v devatenáctém století. Všichni se ale zaměřovali jen na určitý výčet pohádek na základě vlastní národnosti. Otčenášek klade důraz na přístup k folkloru jako dědictví všech obyvatel českých zemí. Věnuje se tedy všem pohádkám z českého území, zařazuje i pohádky romské.,,Naším cílem je tedy vytvořit úplný výběrový soupis českých lidových pohádek a humorek.“ Zahrnuty jsou pokud možno jen texty původní, a to v co nejstarší podobě, přepisy se zde vyskytují pouze v případě, že originál nelze dohledat. V rozsáhlém úvodu uvádí, co vede k dlouhodobému zájmu o české lidové pohádky a zabývá se úkoly jejich současného výzkumu. Součástí předmluvy je i periodizace cíleného sbírání a teoretického analyzování pohádek, ze které je patrné, že i bádání o nich bylo silně ovlivněno dobovou ideologií.

U mnohých pohádek je jasné, že jde o několik variet toho samého příběhu z různých oblastí. Dílo je proto nejen vyčerpávajícím výčtem českých lidových pohádek, ale také rozsáhlou studií českého jazyka a jednotlivých syžetů. To ho činí velmi přínosným i pro sociolingvistiku. Soubor je uspořádán podle mezinárodní systematizace ATU. Pohádky jsou očíslovány a uvedeny pod svým originálním názvem. Nechybí údaje o jejich původu, o prameni, ze kterého jsou převzaty, a odborný komentář. Knihy rozhodně mohou sloužit jako zdroj pobavení a poučení dětí, především jsou ale rozsáhlou studií českého folkloru. Další svazky budou obsahovat pohádky legendární, novelistické, žertovné a nakonec kumulativní.

České lidové pohádky – Zvířecí pohádky a bajky 
První svazek je věnován tzv. zvířecí pohádce. Jednotlivé motivy jsou přehledně členěny podle mezinárodní standardizace, pohádky jsou doplněny komentáři, které mimo jiné ukazují tematické vazby napříč evropskými kulturami. Svazek obsahuje nejen pohádky zapsané v českém jazyce, ale i pohádky z našeho území přeložené z němčiny a romštiny. Toto uspořádání nalezneme i ve druhém svazku, který se věnuje kouzelným pohádkám.
 
České lidové pohádky – Kouzelné pohádky I 
Druhý svazek českých lidových pohádek a humorek pokračuje prvním dílem kouzelných pohádek. Tato oblast lidové slovesnosti patřila již od počátku 19. století k nejpopulárnějším a nadšení amatéři, sběratelé i odborně vzdělaní folkloristé jí věnovali největší pozornost. Díky tomu se dochovalo velké množství textů, jež byly dále upravovány, doplňovány a různě rozšiřovány. Nadpřirozené, kouzelné a démonické postavy se dodnes těší značné popularitě. Kouzelné pohádky jsou všeobecně nejznámější, nejčastěji adaptované v televizi či ve filmu, nejvíce používané jako námětové zdroje i pro literární tvorbu – nejen pro klasickou beletrii, ale i pro fantasy, sci-fi, detektivky, počítačové a online hry apod.

You may also like...