Novinka z nakladatelství Vyšehrad – Jakub Krčín z Jelčan

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. Poznejte jihočeského regenta jako zdatného hospodáře a sledujte jeho důkladně zdokumentovaný rodinný původ, kořeny i osobní život. Stranou pak nezůstane ani obraz překvapivě rozmanitého života slavného rybníkáře. Autorem knihy je Jaroslav Čechura.

Příběh stavitele největších českých rybníků podle dosud nezpracovaných archivních zdrojů.

Ukázka z knihy:

Krčínové z Kolína a Polep
Pro hru, kteří položili vinu. Mertl, Václav bečvář, Matěj mlynář, Bukač, Havránek, Jacobus Krčín (Krczin), Bečka a jiní, kteří hráli v kostky proti zápovědi panské, předstoupili jsou před pány, prosíce za navrácení peněz
svých, které jsou za vinu položeny.“ K tomuto docela nevšednímu jednání došlo při zasedání městské rady na radnici v královském městě Kolín 24. dubna 1494. V naprosto nečekané konstelaci – totiž hazardního hráče – poprvé vstoupil na dějinné jeviště jistý měšťan Jakub Krčín. Vystupuje tu spolu s dalšími muži jako hazardní hráč, který proti zákazu kolínských městských úřadů hrál „kostky“, tedy hazardní hru. A zjevně se jednalo nikoli o malé peníze, které jim byly zabaveny. Podobný záznam o takovýchto aktivitách kolínských měšťanů na sklonku 15. století je velmi vzácný. Hazardu se zjara roku 1494 věnovalo nejméně sedm kolínských měšťanů. Ale pozor, kdo by si snad myslel, že šlo o nenapravitelné osoby, které pocházely někde z okraje městské společnosti, a tímto způsobem si vydělávaly na skromné živobytí, krutě by se mýlil!

You may also like...