V Praze začíná Zelenka Festival Praha – Drážďany

Festival zasvěcený českému velikánu barokní hudby Janu Dismasi Zelenkovi rozezní od 16. do 18. října úchvatné prostory malostranského kostela Panny Marie pod řetězem a Rytířský sál Velkopřevorského paláce. Zelenka Festival Praha – Drážďany objevným programem a s vynikajícími domácími i zahraničními interprety připomene dílo barokního génia i jeho mimořádný podíl na evropské hudební scéně.

V podání slovenského souboru Musica Aeterna zazní výběr ze Zelenkovy sbírky světské vokální hudby. Prestižní pražský ansámbl staré hudby Collegium Marianum v čele s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou a sopranistkou Hanou Blažíkovou nabídne pašijová oratoria. Na programu nechybí ani pořádající Ensemble Inégal a jeho spřízněný Dresdner Kammerchor. Ti společně pod vedením Adama Viktory uzavřou festival vysoce ceněnou Zelenkovou mší Missa Purificationis Beatae Virginis Mariae a také světovou premiérou offertoria Currite ad aras. 19. října pak se Zelenkovou mší a offertoriem oba soubory zamíří do drážďanského Annenkirche.

„Letošní festival zahájíme symbolicky v den 340. výročí Zelenkova křtu a návštěvníkům nabídneme pozoruhodný výběr Zelenkovy tvorby z různých etap jeho života. Zazní hudba komponovaná během Zelenkova pobytu ve Vídni, díla napsaná na pražskou šlechtickou objednávku i mše věnovaná manželce saského panovníka. I tentokrát bude jeden z koncertů věnován pokladům ze Zelenkovy unikátní sbírky světské hudby jeho současníků,“ říká Adam Viktora – tedy muž, který má zásadní podíl na znovuobjevení Zelenkova díla.

Pravidelnou součástí festivalu je i mezinárodní Zelenka Conference Prague, která se uskuteční 18. října za účasti odborníků a badatelů z Austrálie, Nového Zélandu, Velké Británie, Islandu i České republiky.

Zelenka Festival Praha – Drážďany je menší svým rozsahem, ale velký svým významem. Je jediným festivalem věnovaným odkazu Jana Dismase Zelenky, jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů nejen barokní doby. Pražsko-drážďanský festival je místem, kde ožívají zapomenuté zelenkovské prameny, aby se vydaly na pouť po světových hudebních pódiích.

Festival v den 340. výročí křtu Jana Dismase Zelenky 16. října otevře v prostorách Rytířského sálu Velkopřevorského paláce bratislavský soubor Musica Aeterna skladbami autorů G. A. Haaseho, A. Vivaldiho, A. M. Bononciniho a N. Porpory ze Zelenkovy sbírky světské vokální hudby. Uměleckým vedoucím je Peter Zajíček a sólových partů se ujmou sopranistka Gabriela Eibenová, altistka Markéta Cukrová a tenorista Virgil Hartinger.

Pražské Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové 17. října v kostele Panny Marie pod řetězem přednese Sepolcri Jana Dismase Zelenky, tři pašijová oratoria, která byla napsána pro jezuitskou kolej v Klementinu a rovněž na objednávku hraběte Hartiga, v jehož službách tehdy Zelenka působil. Sólisty budou sopranistka Hana Blažíková, altistka Aneta Petrasová, tenorista Tomáš Lajtkep a basista Jaromír Nosek.

18. října v pražském kostele Panny Marie pod řetězem a 19. října v drážďanském Annenkirche pak šestý ročník festivalu věnovaného Janu Dismasi Zelenkovi vyvrcholí společnými koncerty souborů Dresdner Kammerchor a Ensemble Inégal v nastudování Adama Viktory. Zazní Missa Purificationis Beatae Virginis Mariae ZWV 16, dílo vzniklé během skladatelova působení u saského dvora, za jehož premiérovou nahrávku v roce 2007 soubor Ensemble Inégal získal tři prestižní mezinárodní ocenění – Diapason d´Or, Goldberg 5 Stars a Prelude Classical Music Award. Koncert i festival pak zakončí světová premiéra offertoria Currite ad aras, které složil Zelenka během pobytu ve Vídni v roce 1716.                 

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) byl ve své době jedním z nejrespektovanějších hudebníků a skladatelů. Rodák z Louňovic pod Blaníkem získal hudební vzdělání pravděpodobně na jezuitské koleji sv. Klimenta na Starém Městě pražském. Jeho život a dílo jsou však spjaty zejména se saskou metropolí Drážďany, kam přesídlil kolem roku 1710 v souvislosti se zřízením katolické kaple při rezidenci saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného. Zelenka disponoval kompozičním mistrovstvím i neobyčejnou invencí a vytvořil originální a nenapodobitelný styl. V Drážďanech dosáhl skvělého postavení a uznání nejen jako skladatel, ale i jako virtuóz na kontrabas. Byl klíčovou pedagogickou osobností, stal se chrámovým skladatelem, dvorním kapelníkem a správcem královské hudební sbírky. Za svého života získal obdiv svých výjimečných hudebních současníků, např. J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna.