Ve Valdštejnském paláci byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelená stuha 2019

V úterý 1. října 2019 byly v reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2019. Garantem tohoto ocenění a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životního prostředí, organizaci celostátní soutěže s podporou ministerstva zajišťuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, zapsaný spolek.

Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2019 se stala obec Dobrochov z Olomouckého kraje (okres Prostějov). Ocenění získala za příkladný a citlivý přístup k obnově tradičního rázu venkovské obce. Na druhém místě se umístila obec Velatice z Jihomoravského kraje (okres Brno-venkov), která ocenění získala za moderní a přitom citlivý přístup k vytváření a péči o veřejnou zeleň a krajinné prvky. Na třetím místě se umístila obec Kyselka z Karlovarského kraje (okres Karlovy Vary), a to za aktivity obce v oblasti péče o veřejná prostranství a při obnově historického kulturního dědictví.

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže si převzalo ocenění celkem 10 obcí. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský předal starostovi vítězné obce poukaz na možné čerpání dotace z Národního programu životní prostředí až do výše 1.000.000 Kč, a to jak na konkrétní environmentální projekt, tak na reprezentaci České republiky v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla 2019. Ostatní obce oceněné Zelenou stuhou v krajských kolech soutěže Vesnice roku 2019 mohou v souvislosti s oceněním čerpat z NPŽP dotaci až do výše 500.000 Kč.

Smyslem soutěže Zelená stuha ČR je ocenit dobrou praxi obcí v oblasti plánovité péče o přírodní a kulturní hodnoty veřejného prostoru a krajiny a motivovat další obce k jejich následování. Oceňována je soustavná činnost zahrnující dlouhodobé plánování záměrů, kvalitní příprava a realizace jednotlivých projektů k ochraně, obnově a rozvíjení ekologických hodnot krajiny, jakož i zakládání a obnovy funkčních ploch zeleně a udržitelná péče o zeleň i krajinu. Hodnocena je také osvěta, výchova a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti péče o přírodu, životní prostředí a krajinu a zapojení veřejnosti do těchto aktivit.

Stejně jako v minulých letech bylo vyhlášení výsledků Zelené stuhy ČR spojené s předáním ocenění a čestných uznání a vyhlášením výsledků soutěže Oranžová stuha ČR, kterou vyhlašuje a garantuje Ministerstvo zemědělství.

Zelená stuha ČR 2019 – výsledky celostátního hodnocení

1. místo obec Dobrochov Olomoucký kraj
2. místo obec Velatice Jihomoravský kraj
3. místo obec Kyselka Karlovarský kraj

čestné uznání obec Bílý kostel nad Nisou Liberecký kraj
čestné uznání obec Chlumětín Kraj Vysočina
čestné uznání obec Lovečkovice Ústecký kraj
čestné uznání obec Kněžice Středočeský kraj
čestné uznání obec Radiměř Pardubický kraj
čestné uznání obec Radomyšl Jihočeský kraj
čestné uznání obec Staré Sedliště Plzeňský kraj

V Královéhradeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji nebyla letos Zelená stuha udělena.

You may also like...