Venkovní výstava v parku Na Kampě: 25 let života s demencí

Ve čtvrtek 6. října odpoledne byla slavnostně zahájena výstava 25 let života s demencí. Výstava bude na pražské Kampě k vidění až do 28. října a na 20 panelech nabídne pohled na život s demencí. Ukáže, o jak velký problém se nejen u nás jedná a představí jeho možný vývoj. Prezentovány budou základní příznaky demence, možnosti diagnostiky a rovněž význam včasné diagnózy, stejně jako farmakologické a nefarmakologické přístupy k terapii, představena bude i pomoc, kterou může člověk s demencí a jeho rodina najít v rámci systému zdravotně sociální péče. Uvedeny budou důležité informace o prevenci anebo příběhy lidí, kteří pečují o své blízké s demencí. Výstava je také oslavou 25 let existence České alzheimerovské společnosti (ČALS), která se na pomoc lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují, zaměřuje. 

Ředitelka ČALS a autorka výstavy Martina Mátlová dodává: „Rádi bychom prostřednictvím výstavy oslavili, kam jsme se za 25 let posunuli, ale zároveň také upozornili, že zdaleka nemáme vyhráno. Stále je před námi – před ČALS i před celou společností – ještě spousta práce. A stále bohužel platí, že mnoho lidí nezíská diagnózu včas, rozsah služeb pro lidi s demencí a jejich rodiny není dostatečný a stát není připraven na očekávaný nárůst počtu lidí s demencí.“

Děkujeme hlavním partnerům výstavy společnosti RSJ a Alzheimer nadačnímu fondu, Městské části Praha 1, partnerovi společnosti Viatris, JCDecaux a mediálním partnerům Náš region a Mladý svět.

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., je nezisková organizace, která od svého vzniku v roce 1997 pomáhá lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS poskytuje sociální služby (poradenství a respitní péči v domácnostech), vydává informační materiály (informační letáky, obsáhlejší brožury a publikace), pořádá konferenci Pražské gerontologické dny, koordinuje projekt Dny paměti zaměřený na včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby, zabývá se certifikací kvality zařízení, která poskytují služby pro lidi postižené syndromem demence, koordinuje program „Bon appetit: Radost z jídla v dlouhodobé péči“ a spravuje webové stránky www.alzheimer.cz. ČALS je respektovaným členem dvou mezinárodních organizací Alzheimer Europe a Alzheimer’s Disease International.

You may also like...