Výstava malíře Bedřicha Dlouhého Moje gusto začíná v GHMP

Výstava malíře Bedřicha Dlouhého (1932), přední osobnosti českého moderního umění a spoluzakladatele legendární skupiny Šmidrové (1957), představuje poprvé v retrospektivně zaměřeném projektu v ucelené podobě rozsah umělcova díla od roku 1956 do současnosti. Je koncipována tematicky, a to se záměrem ukázat záběr Dlouhého tvůrčí imaginace a originalitu jeho netradičních metod a experimentů překračujících dobové pojetí obrazu.

Expozice nabízí přes 120 mimořádně rozmanitých děl, z nichž mnohá patří k ikonickým a známým, jiná k méně známým i zcela neznámým a dosud nevystaveným. Jejich prostřednictvím uchopuje motivickou a myšlenkovou bohatost malířovy tvorby, a alespoň ve zkratce nastiňuje její vývoj. Pronikáme do Dlouhého stále živé šmidrovské „dada“ strategie balancující na hraně vážného, nevážného a absurdního; seznamujeme se s bravurností jeho malířského podání, s ironickou reflexí pop-artu a fotorealismu i s humornými parafrázemi děl starých mistrů; poznáváme nápaditost a neobyčejnou invenčnost v užití asambláže a koláže. V jeho tvorbě obě tyto techniky dominují. Skýtají mu svobodu vyjádření, uplatnění imaginaci provokujícího principu náhody i prostor pro rozvíjení smyslu pro humor, ironii a mystifikaci.

Třebaže je umělcův projev stylově nezávislý a různorodý, vždy mu jde o celek – výsledný obraz také jako celek koncipuje. V podání jsou proto všechny užité prvky rovnocenné: ať se jedná o malbu, kresbu, nalezené nebo vlastnoručně vytvořené předměty, reliéfní aplikace nebo o skryté světelné zdroje. Otevírá si tím prostor, ve kterém dochází k prolnutí iracionality realitou a reality iracionalitou, jež je bází jeho tvorby.

Nedílnou součástí výstavy je film Aleše Kisila realizovaný pro Českou televizi v roce 2000 v rámci projektu Ateliéry. Připravenou retrospektivu doprovází obrazově bohatý český a anglický katalog v grafické úpravě Zdeňka Zieglera.

Bedřich Dlouhý

1932                narozen 2. srpna v Plzni
1935                přestěhování do Mostu, poté (1938) do Prahy
1948–1950     Státní odborná škola keramická
1952–1959     Akademie výtvarných umění v Praze (malířské ateliéry prof. Miloslava Holého a prof. Karla Součka)
1957                členem skupiny Šmidrové
1964                přijat do Umělecké besedy
1965                cena za malbu na Quatrième Biennale de Paris. Manifestation Biennale et Internationale des Jeunes Artistes
1972                sňatek s Vlastou Bláhovou
1987                podílí se na ustanovení skupiny Zaostalí
1990                vede malířský ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze; získává tvůrčí stipendium The Pollock-Krasner Foundation
1991                jmenován docentem a následně profesorem v oboru malířství
1995                členem S. V. U. Mánes; zakončuje pedagogickou činnost
1996                udělení Zlaté medaile Akademie výtvarných umění za pedagogickou činnost
1998                diplom a medaile Franze Kafky za uměleckou činnost

Samostatně vystavuje od roku 1962; kolektivních výstav se účastní od roku 1954. Jeho dílo je zastoupeno v předních domácích a zahraničních veřejných a soukromých sbírkách. Žije a pracuje v Praze.

Kurátorka: Mahulena Nešlehová

Výstava se koná od 1.11. 2019 – 16. 2. 2020
Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1.

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin čtvrtek do 20 hodin.

Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...